Polska honoruje przedstawicieli środowiska polonijnego w Chicago
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Wręczenie statuetek „Wybitnego Polaka” oraz odznaczeń i dyplomów uznania od prezydenta RP Andrzeja Dudy i Medali Komisji Edukacji Narodowej było punktem kulminacyjnym uroczystości kończącej tegoroczne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Imprezę w Muzeum Polskim szóstego maja przygotował Konsulat Generalny RP w Wietrznym Mieście.

Tegorocznymi laureatami Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyznającej tytuły „Wybitnego Polaka za Granicą” w czterech kategoriach zostali: Hubert Cioromski – Biznes, Czesława Kolak i Zdzisław Dorula – Kultura, Marek Dobrzycki – Osobowość i Mirosław Niedziński – Nauka.

Nagrody wręczyli prezes fundacji Krzysztof Przybył w asyście Norberta Barszczewskiego z grupy Pangea i Małgorzaty Tys, członkini kapituły regionalnej. Fundacja przyznała także statuetki „Przyjaciel Polonii”. Ich laureatami zostali skarbnik powiatu Cook Maria Pappas i sekretarz stanowy Jessie White. Założycielka grupy poetyckiej „Arka” uhonorowana została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Konsul generalny Piotr Janicki wręczył również Medale Komisji Edukacji Narodowej. Ich laureatkami ze szkoły im. Juliusza Słowackiego w Wheeling zostały: Barbara Aniecko, Beata Gancarz, Bożena Chałat, Dorota Jakubowska, Dorota Rowicki, Aneta Świtała i Marta Żółtowska. Medal trafił również do Adeli Tischler ze szkoły im. Mikołaja Reja oraz druhów Jerzego Dzierżanowskiego i Tomasza Brodowskiego ze Związku Harcerstwa Polskiego.

Konsul wręczył także dyplomy z podziękowaniami od prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki dla działaczek Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, które pracowały nad przygotowaniem ubiegłorocznej wizyty pary prezydenckiej w Wietrznym Mieście. Do tego grona należą: Barbara Gawrońska, Ewa Koch, Bernadeta Manturo, Helena Sołtys, Wiesława Szczepanek, Alicja Nawara i Halina Żurawska. W uznaniu zasług dla promocji Polski i Polonii poseł Joanna Fabisiak wręczyła konsulowi generalnemu Piotrowi Janickiemu oraz Wielkiemu Marszałkowi Parady Józefowi Cikowskiemu i przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Parady 3 Maja Janowi Kopciowi repliki pióra Ignacego Jana Paderewskiego, którym podpisywał Traktat Wersalski.

O symbolice uchwalonej 228. lat temu przez Sejm Polski ustawie zasadniczej mówili goście spotkania: gen bryg. Andrzej Pawlikowski, szef Gwardii Narodowej w Illinois gen. Michael Zerbonia oraz gospodarz wieczoru konsul generalny Piotr Janicki. Na zakończenie części oficjalnej konsul Małgorzata Bąk-Guzik zapowiedziała koncert fortepianowy pianistki Magdaleny Baczewskiej, wykładowcy z uniwersytetu Columbia. Spotkanie zakończyło przyjęcie przygotowane przez delikatesy „Montrose Deli”.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak