Sieć kamer wzdłuż I-290 na pomoc w walce z przestępczością
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Departament policji w Chicago poinformował w piątek o instalacji sieci 20 kamer wzdłuż Eisenhower Expressway, aby zapobiec przemocy.

Kamery udało się zainstalować dzięki współpracy biura szeryfa powiatu Cook, policji stanowej, Chicago High-Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA) oraz Agencji ds. narkotyków (DEA).

W 2018 roku HIDTA była w stanie sfinansować strategiczne rozmieszczenie kamer i czytników tablic rejestracyjnych wzdłuż korytarza I-290 z największym natężeniem ruchu. Przez lata autostrada stała się znana jako „Heroin Highway” (heroinowa autostrada).

„Te kamery będą wykorzystywane jako narzędzie w dochodzeniach, a także, co być może okaże się ważniejsze, jako środek odstraszający” – powiedział dyrektor wykonawczy HIDTA, Nicholas Roti.

„Organy ścigania będą mieć teraz oko na samochody na drodze, a także na rampach wjazdowych i zjazdowych” – poinformował komendant policji, Eddie Johnson.

To próba przełamania schematu sprzedaży narkotyków w tej okolicy oraz strzelanin, które się z tym procederem wiążą.

„Słyszałem również od wielu osób, które mieszkają wzdłuż drogi ekspresowej, że czują się jak zakładnicy w rękach handlarzy narkotyków, którzy mieszkają w pobliżu” – powiedział Johnson.

Ta sieć kamer jest częścią ogólnej inicjatywy HIDTA w ramach reakcji na problem związany z  epidemią użycia fentanylu. To tylko pierwsza faza programu.

„Faza druga rozszerzy inicjatywę na inne drogi ekspresowe tutaj w Chicago w nadchodzących miesiącach” – powiedział Rich Guidice, dyrektor wykonawczy Biura Zarządzania i Komunikacji Kryzysowej (Office of Emergency Management and Communications).

OEMC przeszkoliło upoważnionych przedstawicieli departamentu chicagowskiej policji, policji stanowej, HIDTA i DEA na temat tego, jak korzystać z systemu przez cały okres trwania dochodzenia.

Kamery były instalowane przez prawie dwa tygodnie. Cały proces trwał około 60 dni i jest całkowicie finansowany ze środków federalnych.

Monitor

Udostępnij swoim znajomym: