----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Jak będzie wyglądał świat za 100 lat? Takie pytanie zadał jeden z dzienników amerykańskich kilku wybitnym osobistościom w 1922 roku. W polskim "Ilustrowanym Kurierze Codziennym" z tego okresu ukazały się przedrukowane opinie ekspertów. Część przepowiedni się sprawdziła, inne brzmią zaskakująco, ale nie jest wykluczone, że sprawdzą się później. Amerykański dziennikarz i eseista Henry Louis Mencken powiedział, że "Stany Zjednoczone będą za sto lat kolonią angielską". To jedna z przepowiedni, która do chwili obecnej się nie sprawdziła. Inne już tak.

Wszystko na ekranie

"Za sto lat książki i gazety nie będą się już drukować. Ukazywać się one będą na ekranie kinematograficznym. Edukacja odbywać się będzie przy pomocy ekranu. Istnieć będą wówczas szkoły-kina i kina-biblioteki" – stwierdził w 1922 roku "Pan Griffith - król kienematografu". Był to najprawdopodobniej D.W. Griffith, amerykański reżyser i producent filmowy. Ta przepowiednia sprawdziła się w stu procentach, poniekąd w wyniku pandemii koronawirusa.

Energia odnawialna i godziny pracy

Rosyjski inżynier Waltera N. Polakow wyemigrował do USA na początku XX wieku. W latach 20. przewidział, jak jego zdaniem będzie wyglądała międzynarodowa polityka energetyczna.

"Nie będzie ani nafty, ani węgla. Wynaleziony będzie sposób zużytkowania energii radioaktywnej promieni słonecznych. Lotnictwo będzie zreformowane, gdyż samoloty nie będą już dźwigać aparatów, dających im siłę popędową, a zasadą ruchu będzie przyciąganie. Dzięki postępom, dokonanym przez techników, dzień pracy, który przed stu laty wynosił szesnaście godzin na dobę, a który dziś wynosi osiem godzin, będzie za sto lat wynosił tylko dwie godziny".

Siła kobiet i siła rodziny

W 1922 roku amerykańska feministka Margaret Sanger, założycielka American Birth Control League (Amerykańskiej Ligii Kontroli Narodzin) powiedziała, że:

"Kontrola generacyi ludzkiej będzie stanowiła część edukacyj kobiet. Wynikiem tego będzie większy rozwój intelektualny kobiety i większe szczęście małżeńskie, gdyż »miesiąc miodowy« trwać będzie kilka lat i przed urodzeniem pierwszego dziecka, małżonkowie będą mieli czas na poznanie się i zorganizowanie" – to pisownia oryginalna, a przepowiednia pochodzi z roku 1922. Z kolei Z kolei Maly Garrett Hay, przewodnicząca klubu wyborczego kobiet w Nowym Jorku powiedziała, że "Kobieta będzie pod każdym względem równa mężczyźnie. Wypełniać ona będzie zadania, do których jest najbardziej ukwalifikowana, gdyż starania, jakimi teraz otacza rodzinę, będą ogromnie uproszczone przez wynalazki i współdziałanie męża".

Alkoholizm

"W roku 2022 alkohol zupełnie zniknie z powierzchni ziemi. Tylko kilku rzadkich degeneratów spożywać będzie po kryjomu to, co świat uważać będzie wówczas za truciznę" – powiedział w 1922 roku William Hamilton Anderson, prezes nowojorskiej Ligii Antyalkoholowej. Data opublikowania tego cytatu nie była przypadkowa, bo od 17 stycznia 1920 roku w Stanach Zjednoczonych obowiązywała prohibicja - zakazana była sprzedaż, wytwórstwo i transport napojów alkoholowych. Po wielu latach ta prognoza się nie sprawdziła. Można stwierdzić, że pandemia koronawirusa popchnęła świat w przeciwnym kierunku.

Wspólny język

Wspólnym mianownikiem wszystkich przepowiedni jest szeroko rozumiana integracja. W artykule znalazło się podsumowanie Johna F.O. Ryana – prawnika, polityka i wojskowego x Nowego Jorku, który służył w amii podczas I Wojny Światowej.

"Środki transportowe tak dalece ułatwią wzajemną penetracyę ludów, że używany będzie jeden tylko język. Będzie to język najsilniejszy ze wszystkich" – stwierdził. Ryan być może miał na myśli język angielski – uważanych za najbardziej powszechny. Włada nim około miliard ludzi na całym globie. Dużo więcej osób porozumiewa się językiem chińskim (1.5 mld.), głównie ze względu na populację kraju.

Sojusz

Integracja ma też związek z sojuszem militarnym. Winifred G. Hendenberg, sekretarz Towarzystwa weteranów wielkiej wojny powiedział: "Jeżeli od dziś do roku 2022 wojna światowa nie będzie miała dalszego ciągu, to świat przeżywać będzie erę powszechnego braterstwa, które nie zazna ani nędzy, ani konfliktów zbrojnych, ani głodu, ani zniszczenia". Ta przepowiednia jest jedną z nietrafionych, patrząc chociażby przez pryzmat wojny w Afganistanie. Globalnych konfliktów jest zdecydowanie więcej także na Starym Kontynencie – Białoruś-Rosja-Ukraina.

fk