Szkoła im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w dobie pandemii
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Pomimo obostrzeń z tytułu panującej pandemii Covid-19 kierowana przez Marzenę Klimek działająca od ośmiu lat przy parafii pw. św. Williama polska szkoła sobotnia im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego przez większość czasu pracowała systemem tradycyjnym. Od nowego roku szkolnego uczniowie również uczęszczają na zajęcia stacjonarne. Aby dzieci miały możliwość bezpośredniej relacji z nauczycielem i rówieśnikami należało jednak odpowiednio się przygotować. 

W okresie pandemii samo prowadzenie zajęć i jego formy musiały jednak ulec modyfikacji. Praktycznie już od zakończenia ubiegłego roku szkolnego prowadzone były przygotowania związane z zapewnieniem bezpiecznego nauczania w warunkach zagrożenia koronawirusem. Był to niezbędny wymóg uzyskania zgody parafii na rozpoczęcie roku szkolnego w dotychczasowej formie. Utworzony został szczegółowy plan zawierający instrukcje dotyczące postępowań od momentu przyjścia ucznia do szkoły, aż do czasu jej opuszczenia.

Szkolny parking został specjalnie oznakowany. Uczeń po przywiezieniu przez rodzica lub opiekuna ma obowiązek stanąć w wyznaczonym dla danej klasy miejscu, aby kolejno, z zachowaniem społecznego dystansu wejść do wnętrza budynku. Kolejną procedurą jest wypełnienie aplikacji zawierającej kilkanaście pytań dotyczących zdrowia ucznia i jego rodziny. Każde dziecko ma mierzoną temperaturę i przechodzi dezynfekcję stroju i rąk. W celu zmniejszenia zagęszczenia wchodzących uczniów są dwa oddalone od siebie wejścia do placówki. Przejście szkolnymi korytarzami zostało tak zaplanowane, żeby zagwarantować bezkolizyjność przechodzenia uczniów poszczególnych klas w taki sposób, żeby uniknąć kontaktu pomiędzy dziećmi z różnych oddziałów. Liczba dzieci w klasie również została ograniczona, aby zapewnić zgodną z przepisami powierzchnię dla każdego z nich. Oczywiście wszyscy spełniają tak prozaiczny warunek, jak noszenie maseczek. Podobne procedury obowiązują wszystkich przy wychodzeniu ze szkoły.

Sporo zmian zostało wprowadzonych w odniesieniu do programu zajęć. Zrezygnowano z dotychczasowego wspólnego celebrowania wielu szkolnych rocznic i świąt. Od siedmiu lat wszyscy uczniowie szkoły spotykali się na wspólnej wieczerzy wigilijnej. W tym roku ta bardzo integracyjna forma kultywowania polskich tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia ograniczona została do spotkań klasowych. Na ostatnich zajęciach w 2020 roku uczniowie młodszych klas pojawili się w specjalnie, własnoręcznie przygotowanych świątecznych strojach. Tam otrzymali poświęcone wcześniej przez ks. dziekana Roberta Łojka opłatki. Dzieci nie łamały się opłatkami bezpośrednio, ale trzymały je w rękach przekazując między sobą świąteczno-noworoczne powinszowania. Były również św. Mikołaj ze świątecznymi upominkami. Ze względu na obowiązujący zakaz, trzeba było jednak zrezygnować z serwowania wieczerzy wigilijnej. 

„Siedem lat z rzędu rodzina szkoły św. Brata Alberta Chmielowskiego zasiadała razem do wigilijnego stołu. To przyjęcie zawsze poprzedzone było Jasełkami przygotowanymi i wystawionymi przez naszych uczniów. Ten rok jest pierwszym w historii szkoły, kiedy nie możemy w ten sposób fizycznie się spotkać, ale w związku z tym przygotowaliśmy inną wersję Wigilii, która mam nadzieję również pozostanie w ich sercach” – podsumowała wieczerzę dyrektor Marzena Klimek.

1 DSC 6068

W tym roku wigilijne spotkania odbyły się w klasach

Pomimo pandemii świątecznych akcentów było sporo. Wspólnota szkolna włączyła się w ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program „Razem na święta”. W ramach tego programu uczniowie zrobili zbiórkę produktów żywnościowych, odzieży i środków higieny osobistej dla podopiecznych działającego przy kościele pw. Świętej Trójcy domu dla bezdomnych „Anawim”. Wychowankowie klasy ósmej i pierwszej licealnej zebrali produkty żywnościowe dla działającej przy parafii fundacji „Food Pantry”, która wspomaga miejscowych mieszkańców będących w ciężkiej sytuacji finansowej. Kosze z produktami zostały podczas ostatnich zajęć w roku przekazane Lindzie Ricchio z tej fundacji. Kolejnym akcentem była akcja robienia przez dzieci i rodziców świątecznych stroików. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin z tej szkoły. Uczniowie własnoręcznie zrobili ponad dwieście kartek świątecznych z przeznaczeniem dla polonijnych weteranów. Utrzymany został szkolny program „Uczeń na medal”.

3 DSC 6126

Laureaci konkursu „Uczeń na medal”

„W ten sposób staramy się uczyć dzieci empatii i rozniecać w dziecięcych serduszkach potrzebę pomagania innym, jak uczy nas przykład patrona szkoły, św. Brata Alberta Chmielowskiego, który mówił, że każdy z nas powinien być dobry jak chleb” – powiedziała dyrektor Marzena Klimek.

6 DSC 6220

Uczniowie klasy ósmej i licealnej zorganizowali zbiórkę produktów żywnościowych dla działającego przy parafii oddziału Food Pantry    

W tej placówce pracuje profesjonalna kadra nauczycielska, która cały czas pomimo pandemii stara się podnosić swoje kwalifikacje. Jedna z pań nauczycielek została w grudniu absolwentką Studium Nauczycielskiego, które zostało zorganizowane przez Lokalny Ośrodek Metodyczny działający w ramach Zrzeszenia Nauczycieli Polskich przy wsparciu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach. Uczennica klasy szóstej Maya Gabryś została laureatką międzyszkolnego konkursu plastycznego o Janie Pawle II, a jej koleżanka Dominika Bieńkowska zdobyła drugą nagrodę wśród najmłodszych uczestników tego konkursu.

„Chciałabym zaapelować do rodziców o posyłanie swoich dzieci do naszej szkoły, a ich zachęć do podjęcia nauki, bo każdy uczeń traktowany jest indywidualnie. To może jest mała szkoła, ale wielka rodzina. Bardzo jesteśmy z tego dumni, że wszyscy wspólnie możemy się tutaj uczyć, rozwijać, kształcić i bawić. Oprócz zajęć z języka polskiego, geografii i historii Polski prowadzone są również zajęcia z religii, przygotowania do sakramentu pierwszej komunii i bierzmowania (…). Życzę nam wszystkim, aby 2021 rok przyniósł nam radość i spokój” – powiedziała dyrektor Klimek.

Patron szkoły, Św. Brat Albert jako Adam, Hilary Bernard Chmielowski będąc uczniem wziął udział w Powstaniu Styczniowym. W jednej z bitew został ranny i stracił nogę. Trafił do carskiej niewoli. Po wyjściu z więzienia udał się na studia malarskie do Paryża. Po powrocie z Francji trafił do Krakowa, gdzie zajął się pracą wśród bezdomnych i ubogich. W 1887 roku Adam Chmielowski wstąpił do zakonu franciszkanów i przyjął imię zakonne Brat Albert. Stał się orędownikiem ludzi ubogich. Został beatyfikowany i kanonizowany przez Ojca św. Jana Pawła II.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak