Umiłowała folklor, Boga i Ojczyznę. 50 lat pracy twórczej Aliny Szymczyk
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Scenarzystka, poetka, malarka, etnograf, animator i znawczyni kultury ludowej. Tak najkrócej można scharakteryzować osobę Aliny Szymczyk, która w minioną sobotę w siedzibie Związku Klubów Polskich celebrowała jubileusz 50-lecia pracy twórczej i ćwierćwiecze działalności artystycznej w Wietrznym Mieście oraz siedemdziesiąte urodziny.

Pomimo pandemicznych obostrzeń w siedzibie ZKP pojawiło się liczne grono koleżanek i kolegów z założonego przez jubilatkę Teatru Ludowego “Rzepicha” oraz Zrzeszenia Literatów Polskich im. św. Jana Pawła II. Życzenia i gratulacje złożyli prezesi i przedstawiciele kilku organizacji polonijnych wchodzących w skład Związku Klubów Polskich z prezesem ZKP Janem Kopciem i Łucją Mirowską-Kopeć na czele.

Koleżanki i koledzy odczytali liczne gratulacje z Polski, jakie napłynęły na ręce Aliny Szymczyk. Maria Czerwonka przekazała list gratulacyjny i zaproszenie do udziału w XVI Międzynarodowym Festiwalu M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, który napłynął od Teresy Kaczorowskiej, prezes Zarządu Academia Europaea Sarbievia. Dyplom uznania przekazali członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów im. Tadeusza Kościuszki oraz prezes Klubu Pojawie Władysława Nowosad. Z okazji życiowego jubileuszu koleżanki i koledzy z teatru wręczyli jubilatce kosz z siedemdziesięcioma różami.

 DSC2624

Alina Szymczyk w asyście członków Plutonu Reprezentacyjnego Zrzeszenia Przyjaciół Ułanów im. Tadeusza Kościuszki

W okolicznościowym programie artystycznym przypomniane zostały fragmenty najważniejszych spektakli i sztuk teatralnych, których jubilatka była autorem. Odbyła się promocja najnowszego tomiku poetyckiego “Z pędzącego pociągu życia”, który jest trzynastym z kolei wydanym na obczyźnie. Ponadto dzięki jej inspiracji i staraniom członkowie Zrzeszenia wydali kilkanaście almanachów literackich będących owocem licznych spotkań poetyckich.

Na bogaty dorobek artystyczny bohaterki wieczoru składa się praca w Polsce uzupełniona działalnością w środowisku chicagowskiej Polonii. Pochodzi z Lubelszczyzny, gdzie spędziła lata młodości. W Polsce przez blisko 30 lat pracowała w placówkach kultury. Najdłużej w Baranowie Sandomierskim. Zainicjowała Ogólnopolski Festiwal “Dziecko w Folklorze”. Prowadziła liczne imprezy folklorystyczne, jak chociażby Międzywojewódzki Przegląd Zespołów, Teatrów i Kapel „O pawie pióro i gliniany dzbanek”, Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne “Sceny Ludowej”, Przegląd Kabaretów Wiejskich w Chełmie oraz Międzywojewódzkie Dożynki w Radomyślu koło Tarnowa. Należała do krajowego Klubu “Kabaretów Wiejskich” oraz Klubu Niezależnych Poetów “Liberum Arbitrum”. Wydała monografię “Baranów i okolice”, “Baranowskie jubileusze” oraz kilka tomików poezji. Jeden z nich, “Pieśni Synogarlicy” został wydany przez Związek Literatów Polskich w Poznaniu. Wraz z zespołem “Lasowiaki” miała okazję wystąpić w Watykanie dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień, między innymi uhonorowana została odznaką “Zasłużony Działacz Kultury”

 DSC2822

Alina Szymczyk założyła w Chicago Teatr Ludowy “Rzepicha” oraz Zrzeszenie Literatów Polskich im. św. Jana Pawła II

Po przyjeździe do Wietrznego Miasta zaangażowała się w promowanie kultury ludowej na obczyźnie. Założyła Teatr Ludowy “Rzepicha” oraz Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II. Zainicjowała organizację widowisk dożynkowych, do których pisze scenariusze i je reżyseruje. Jest autorką licznych spektakli religijnych i patriotycznych. Do najbardziej popisowych widowisk należą “Misterium Paschalne – Męka i Zmartwychwstanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa”, “Jasełka”, “Wieczór wigilijny”, “Dziady śmiguśne”, “Kolędnicy”, “Herody”, “Orszak Trzech Króli – Wiara, Miłość, Nadzieja”, “Czary, mary i uroki czyli magia ludowa”, “Noc Świętojańska”. Teatr wystawia swoje spektakle podczas różnych uroczystości polonijnych oraz w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, a także dla Związku Klubów Polskich w Chicago. Alina Szymczyk organizuje spotkania literackie, których pokłosiem są almanachy zawierające utwory uczestniczących w przeglądach poezji autorów. Wydała również trzynaście własnych tomików poezji. W jej utworach jest wiele tęsknoty za krajem, przewijają się wątki patriotyczno-historyczne i religijne. Mentorem, do którego myśli i nauk bardzo często się odwołuje w swojej twórczości, jest św. Jan Paweł II. Były arcybiskup Chicago, śp. kardynał Francis George odznaczył ją Medalem za Zasługi dla Kościoła.

 DSC2929

Jubileuszowe życzenia od koleżanek i kolegów – 70 czerwonych róż

“Alina Szymczyk, to człowiek orkiestra” – powiedział o bohaterce sobotniego wieczoru prezes ZKP Jan Kopeć. Wieczór zakończyła wspólna zabawa przy muzyce stworzonej przy teatrze kapeli ludowej.

Tekst i zdjęcia: NEWSRP