Wizyta polskich fizyków SOLARIS w Chicago
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Polscy naukowcy z Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS odwiedzili amerykańskie Laboratorium Argonne i Uniwersytet Chicago

Wizytę w Chicago polskich fizyków SOLARIS zorganizował Konsulat Generalny RP w Chicago w ramach projektu dyplomacji naukowej finansowanego ze środków Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W ramach wizyty polscy naukowcy odwiedzili amerykańskie Laboratorium w Argonne (Argonne National Laboratory), jeden z głównych amerykańskich ośrodków badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych przy współpracy z Uniwersytetem Chicago.

Delegacji polskich naukowców przewodniczył Dyrektor NCPS SOLARIS Prof. dr hab. Marek Stankiewicz. Projekty badawcze zaprezentowali także: Prof. Jacek Kołodziej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Marcin Sikora z Akademii Górniczo-Hutniczej i Prof. Jacek Szade z Uniwersytetu Śląskiego.

NCPS SOLARIS w Krakowie to pierwszy w Polsce synchrotron, czyli multidyscyplinarne urządzenie badawcze, które tworzy nowe możliwości analizy materii w wielu dziedzinach nauki takich jak: biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia. Synchrotron SOLARIS jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń tego typu generujących promieniowanie elektromagnetyczne (od podczerwieni do promieniowana rentgenowskiego), którego unikalne właściwości pozwalają zajrzeć w głąb materii i dokonać precyzyjnych analiz. Na świecie funkcjonuje obecnie około 60 synchrotronów, które są także motorem rozwoju technologii informacyjnych i mają ogromny wpływ na innowacyjność oraz konkurencyjność gospodarek w tych krajach, w których działają. Nowe polskie Centrum SOLARIS jest otwarte dla wszystkich grup badawczych z całego świata.

W amerykańskim Laboratorium Argonne (ANL) znajduje się m.in. istniejąca od lat aparatura zaawansowanego źródła promieniowania synchrotronowego (Advanced Proton Source), która umożliwia prowadzenie jednoczesnych analiz materii w kilkudziesięciu dziedzinach nauki, z których korzystają szereg odbiorców prywatnych i państwowych. Spotkania polskich fizyków z amerykańskimi naukowcami Laboratorium Argonne i Uniwersytetu Chicago umożliwiły wymianę doświadczeń i stworzyły podstawę do przyszłej współpracy między ośrodkami na rzecz wspólnych badań m.in. w dziedzinie synchrotronów.

Dowiedz się więcej o polskim synchrotronie SOLARIS na stronie: www.synchrotron.uj.edu.pl

Komunikat Konsulatu Generalnego RP w Chicago