Zaostrzenie kar za zaniedbania w domach opieki
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

Udostępnij swoim znajomym:

Domom opieki w Illinois będą grozić dotkliwe kary, jeżeli nie spełnią minimalnych wymogów kadrowych określonych w obowiązującym prawie Illinois. 

Stanowi ustawodawcy zaostrzyli przepisy w tej sprawie w związku z wyjątkowo niepokojącymi doniesieniami o zaniedbaniach w domach opieki i wzrostem przypadków sepsy u pensjonariuszy.

Alarmujący raport opisując ten problem przygotował Kaiser Health News (KHN) i dziennik “Chicago Tribune”. Wykazał, że sepsa (posocznica) była najczęstszym powodem hospitalizacji pensjonariuszy domów spokojnej starości.

Takie przypadki zakończyły się śmiercią "znacznie częściej" niż hospitalizacje z powodu innych schorzeń. W Illinois około 6,000 rocznie osób nabawiło się sepsy. Jedna na pięć osób zmarła.

Do sepsy najczęściej dochodzi w warunkach oddziału intensywnej terapii. Dzieje się tak ze względu na ciężki stan przebywających tam chorych oraz liczbę wykonywanych inwazyjnych procedur medycznych niezbędnych w procesie terapeutycznym.

Poza szpitalem sepsa dotyka głównie dzieci i młodzież oraz osoby starsze i osłabione. Szczególnie narażone są osoby przebywające przez długi okres w dużych skupiskach ludzkich, takich właśnie jak domy opieki.

Sepsa (posocznica) to specyficzna reakcja organizmu na zakażenie. Nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zagrażającą życiu dysfunkcję narządową spowodowaną zaburzoną regulacją odpowiedzi ustroju na zakażenie. Dawniej sepsą nazywano zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołany zakażeniem.

Rzecznicy pensjonariuszy zwracają uwagę na kiepski poziom zatrudnienia. Zbyt mała liczba pielęgniarek i pomocników medycznych zwiększa ryzyko szeregu problemów związanych z bezpieczeństwem w domach opieki. Często dochodzi do upadków starszych osób, pojawiają się u nich odleżyny i zakażenia, które mogą doprowadzić do wstrząsu septycznego, który powoduje, że ciśnienie krwi gwałtownie spada, a narządy przestają pracować.

Poziom kadry pielęgniarek i opiekunów w domach opieki w Illinois należy do najniższych w kraju. W sześciu powiatach rejonu Chicago w 78 procentach placówek liczba pracowników jest poniżej średniej krajowej.

Illinois wymaga zapewnienia pensjonariuszom 2.5 godziny bezpośredniej opieki dziennie. Jednak z opublikowanych danych przez KHN wynika, że co najmniej jeden na czterech pensjonariuszy w Chicago przebywa w domach spokojnej starości, które nie zapewniają konsekwentnej opieki. Średnio w całym kraju jeden pracownik zajmuje się 10 osobami, w sześciu powiatach metropolii chicagowskiej na osobę przypada 13 pensjonariuszy.

W myśl uchwalonej przez stanowy Kongres ustawy odpowiednia agencje odpowiedzialne za nadzór nad domami opieki w Illinois muszą przygotować nowe przepisy dotyczące wymogów kadrowych do 2021 r. Kary finansowe za niedostosowanie się do nowych przepisów mają wzrosnąć dwukrotnie. Ponadto informacja o przyznaniu kary ma być publiczna, opublikowana na stronach internetowych domów opieki, w ich lobby, w punktach rejestracji i przy każdym publicznym wejściu do obiektu.

Matt Hartman, dyrektor wykonawczy Illinois Health Care Association, stowarzyszenia, które reprezentuje ponad 500 domów opieki, przyznał, że braki kadrowe to problem, który obniża jakość opieki pielęgniarskiej.

Hartman obwinił stanowe stawki płatności z ubezpieczenia Medicaid dla domów opieki - średnio $151 dziennie na pacjenta - co według niego jest niższe niż w większości innych stanów. Wpłaty z Medicaid stanowią około 70 procent dochodów dla wielu domów opieki.

W październiku ubiegłego roku CC Care LLC, grupa domów opieki w Illinois, specjalizująca się w leczeniu chorych psychicznie z ubezpieczeniem Medicaid, złożyła wniosek o ogłoszenie bankructwa.

Firma nie mogła utrzymać się opierając się na płatnościach z Medicaid, które - jak podkreślono - były "powolne, niekonsekwentne i zaniżone”.

Pat Comstock, dyrektor generalna Health Care Council of Illinois, powiedziała, że domy opieki, które reprezentuje, "działają w coraz trudniejszych warunkach w Illinois, ale nadal priorytetowo traktują zapewnianie najlepszej możliwej opieki mieszkańcom w bezpiecznym otoczeniu”.

Aby pomóc domom opieki w osiągnięciu minimalnego wskaźnika zatrudnienia, w ustawie uchwalonej w ostatni weekend w stanowym Kongresie, wprowadzono zapis dotyczący zwiększenia finansowania placówek z Medicaid nawet o 240 mln dol. - z czego 70 mln zostało specjalnie przeznaczone na pomoc w zaspokajaniu potrzeb kadrowych.

Leczenie sepsy jest długotrwałe i obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Powinno się odbywać na oddziałach intensywnej terapii, gdzie pacjentowi można zapewnić odpowiednią opiekę. Jest długotrwałe, wymagające dużych nakładów finansowych i obarczone dużą śmiertelnością.

Koszty leczenia są ogromne. Rocznie Medicare płaci szpitalom w Illinois ponad $100 milionów za leczenie pensjonariuszy, głównie z Chicago i okolic.

Przepisy federalne wymagają, aby domy opieki czy spokojnej starości przyjęły rygorystyczne standardy kontroli zakażeń, aby zminimalizować liczbę zachorowań. Z wielu złożonych pozwów wynika, że odleżyny i inne powszechne infekcje spowodowały poważną chorobę lub doprowadziły do śmierci. Do sądów w powiecie Cook wpłynęło więcej takich pozwów niż na jakimkolwiek innym podobnym obszarze metropolitarnym.

JT