Zdrowie matek
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Z informacji Departamentu Zdrowia Publicznego Illinois wynika, że każdego roku średnio 75 kobiet umiera w ciągu 12 miesięcy od ciąży.

W 2016 i 2017 roku w całym stanie zmarło 175 kobiet, a 103 zgony miały miejsce w samym 2017 – to najwyższa liczba odnotowana w okresie jednego roku – wynika z danych drugiego raportu Illinois Maternal Morbidity and Mortality, w którym stwierdzono, że około 83% zgonów związanych z ciążą można było zapobiec.

„Przegląd danych dotyczących śmiertelności matek jest bardzo ważny, ponieważ stanowi kluczowy wskaźnik dobrobytu naszej społeczności i może odzwierciedlać ogólne trendy w zdrowiu kobiet w wieku rozrodczym” – powiedziała dyrektor departamentu, Ngozi Ezike.

Pierwszy raport, wydany w 2018 roku, wykazał, że czarnoskóre kobiety sześć razy częściej niż białe umierały z powodu chorób związanych z ciążą. W najnowszym raporcie stwierdzono, że przepaść ta się zmniejszyła, ale prawdopodobieństwo zgonów wśród czarnych kobiet jest nadal trzykrotnie większe.

„Chociaż różnice w kwestii zgonów związanych z ciążą zmniejszyły się między czarnymi a białymi kobietami, nie jest to spowodowane poprawa warunków wśród czarnoskórych kobiet. Dzieje się tak z powodu pogarszających się warunków, jakich doświadczają białe kobiety, zwłaszcza z powodu zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i samobójstw” – stwierdziła Ezike.

Z raportu wynika, że główną przyczyną zgonów związanych z ciążą były choroby psychiczne, w tym zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, które odpowiadały za 40% zgonów. Choroby psychiczne były przyczyną większości zgonów wśród białych (64%) i latynoskich kobiet (56%), ale stanowiły tylko 13% wśród czarnych kobiet.

Po zaburzeniach psychicznych, kolejne trzy najczęstsze przyczyny zgonów związanych z ciążą stanowiły wcześniej istniejące schorzenia, które zostały zaostrzone przez ciąże, krwotoki oraz zaburzenia związane z nadciśnieniem w ciąży.

Te trzy kategorie stanowiły tylko 3% zgonów wśród białych kobiet, ale były odpowiedzialne za 46% zgonów wśród czarnoskórych i 33% u kobiet pochodzenia latynoskiego.

Do zgonów dochodziło w czasie ciąży, w ciągu pierwszych 60 dni po porodzie, ale także w okresie ponad 60 dni po porodzie. 

„To kluczowe odkrycie pokazujące, że kobiety umierają poza tym 60-dniowym okresem, kiedy Medicaid tradycyjnie się kończy” – powiedziała Shannon Lightner, zastępca dyrektora biura ds. zdrowia kobiet i usług rodzinnych IDPH. „Rozszerzenie Medicaid do jednego roku po porodzie jest konkretnym przykładem tego, jak nasze zalecenia doprowadziły do polityki zdrowia publicznego, która wpływa na stan zdrowia matki”.

Raport zawiera badania nad przypadkami zgonów wśród kobiet oraz zalecenia dla szpitali, pracowników służby zdrowia i władz stanu, które należy wdrożyć, a także wskazówki dla kobiet, ich rodzin i przyjaciół.

Jednym z takich zaleceń było stworzenie przez szpitale zasad i protokołów zapewniających odpowiednie leczenie kobiet w ciąży lub po porodzie z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych oraz wspierających zapobieganie przedawkowaniu opioidów.

W raporcie zaleca się również, aby lekarze zwracali się o konsultację podczas przepisywania, zmiany lub zaprzestania stosowania leków przeciwdepresyjnych lub innych leków psychotropowych w czasie ciąży oraz upewnienia się, że pacjentka oprócz leków ma dostęp do opieki psychiatrycznej.

Inne zalecenia obejmują rozszerzenie programów wizyt domowych dla wszystkich kobiet w ciągu trzech tygodni od porodu i wsparcie douli, zapewnienie, że wszystkie kobiety po porodzie zostaną wypisane ze szpitala z umówioną wizytą poporodową w ciągu pierwszych trzech tygodni oraz edukowanie kobiet na temat znaczenia uzyskania opieki prenatalnej we wczesnym okresie ciąży w celu poprawy wyników zdrowotnych.

„Poprawiając opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie, mamy nadzieję nie tylko rozwiązać problem śmiertelności kobiet, ale także poprawić ogólne wyniki zdrowotne matek” – powiedziała Ezike.

jm