Bankiet ku czci Kazimierza Pułaskiego
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Po uroczystościach przy popiersiu Kazimierza Pułaskiego, które drugiego marca odbyły się w ogrodzie Związku Podhalan oraz poniedziałkowych obchodach stanowych w Muzeum Polskim, finałowym akcentem tegorocznych uroczystości Dnia Pułaskiego w Wietrznym Mieście był bankiet ku czci generała wydany w salach bankietowych Lone Tree Manor przez wydział stanowy Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Nawiązując do trzydniowych obchodów Dnia Pułaskiego w Chicago minister w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski dziękował Polonii za utrwalanie pamięci o bohaterze obojga narodów, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do młodego pokolenia Amerykanów polskiego pochodzenia. „Wszystkim, którzy są zaangażowani w kultywowanie pamięci o generale Pułaskim i przekazywanie jej tym młodszym, którzy uczą się w polskich szkołach, którzy tworzą polskie harcerstwo, którzy służą w polskich parafiach, pomagają naszym duchownym, musimy adresować tę pamięć i musimy ich przekonywać do tego, że warto być dumnym, że jest się Polakami, że warto znać historię Polski, że warto też znać historię tych wielkich Polaków, którzy odegrali tak ważną rolę w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Z pewnością Kazimierz Pułaski jest jednym z nich. Z pewnością takie dni jak ten dzisiejszy, to święto stanowe w Illinois, te piękne obchody w polskim muzeum, w których pierwszy raz miałem zaszczyt brać udział, to że tak wielu ludzi przypomina sobie i pamięta kim był Kazimierz Pułaski, kim był dla Polski, kim był dla Stanów Zjednoczonych i kim jest dla naszych wzajemnych relacji, zasługuje na wielki szacunek. Wszystkim tym należą się duże wyrazy uznania i wdzięczności, bo tak budujemy naszą przyjaźń. Przyjaźń pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, przyjaźń, w której państwo jako Polonia amerykańska odgrywacie bardzo ważna rolę” – powiedział minister Kwiatkowski przekazując podziękowania Polonii za uczestnictwo w działaniach na rzecz przyjęcia Polski do NATO oraz wspierania wielu wspólnych inicjatyw.

Jednym z akcentów ukazujących wkład Polonii w upamiętnianie osób zaangażowanych w stworzenie święta generała Kazimierza Pułaskiego w Illinois było wręczenie nagrody wydziału stanowego KPA profesorowi Jerzemu Otto, który pracując w Truman College zapoczątkował celebrację tych obchodów.

W czasie bankietu rozdane zostały nagrody uczestnikom konkursu literacko-plastycznego o Kazimierzu Pułaskim. Wzięli w nim udział uczniowie z kilkunastu szkół sobotnich. Pierwsze miejsce zdobyła Emilia Plewa, uczennica klasy 7B ze szkoły im. Czesława Miłosza. Drugie miejsce zajął Olivier Kranc, uczeń klasy 7A ze szkoły im. Gen. Kazimierza Pułaskiego. Jury konkursu pod kierownictwem wiceprezesa KPA Bogdana Strumińskiego zadecydowało o przyznaniu sześciu trzecich nagród. Otrzymali je: Sofia Czarnecki, Arianna Puskarz, Sara Flynn, Filip Wróblewski, Julia Kruczak i Klaudia Bafia. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne na ogólną kwotę tysiąca dolarów, ufundowane przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową, które wręczyły szefowa oddziału w Mount Prospect Anna Mścisz oraz specjalista ds. pożyczek Monika Galas. Jury przyznało również kilkanaście wyróżnień w kwocie 50 dolarów, każde ufundowanych przez grupę prywatnych sponsorów. 23 prace konkursowe były dziełem uczniów z klas szóstych i siódmych polskiej szkoły katolickiej im. św. Błażeja. Czternaście z nich zdobyło nagrody i wyróżnienia.

Dzięki uprzejmości Janusza Hanasa z lubelskiej wytwórni filmowej szkoła św. Błażeja przygotowała prezentację multimedialną o Okopach Św. Trójcy, ostatniej bitwie Kazimierza Pułaskiego w walce z wojskami carskimi. Po upadku Baru 20 czerwca 1768 roku Rosjanie wzięli do niewoli około 1200 Konfederatów. Pozostała część uczestników powstania wycofała się za Dniestr na turecką stronę i stamtąd prowadziła wojnę podjazdową. Kazimierz Pułaski z grupą podkomendnych przez siedemnaście dni bronił się w kościele pw. Trójcy Świętej w Okopach na terenie obwodu tarnopolskiego. Pod koniec batalii obrońcy zdecydowali, że kilkudziesięcioosobowy oddział jeźdźców pod dowództwem Kazimierza Pułaskiego zejdzie tajemną, stromą ścieżką do Dniestru i wymknie się oblegającym. Operacja się udała i jeźdźcy przedarli się na Bukowinę. Pozostali obrońcy walczyli do ostatniej kropli krwi. Zostali spaleni wraz ze świątynią przez oblegające wojska carskie pod dowództwem Izmaiłowa.

Uczestnicy bankietu obejrzeli również przygotowany przez Waltera Bochenka kilkunastominutowy pokaz multimedialny o najważniejszych zwycięskich bitwach stoczonych przez polskie wojska od czasów Bolesława Chrobrego. Hymny narodowe podczas inauguracji bankietu śpiewała druhna Izabela Mora. Bankiet prowadzili Jane Kublibaba oraz prezes wydziału stanowego Mirosław Niedziński, który podziękował uczestnikom za przybycie i udział w imprezie.

Wśród gości honorowych obok wspomnianego już ministra Adama Kwiatkowskiego, konsula generalnego Piotra Janickiego oraz kierownika Referatu ds. Współpracy z Polonią konsul Małgorzatą Bąk-Guzik uczestniczyli: ks. kanonik Tadeusz Dzieszko, który zaprosił zgromadzonych do wspólnej modlitwy, członkini Izby Reprezentantów z 9. Okręgu Janice Schakowsky, burmistrz miasteczka Niles Andrew Przybylo, radny 30. Okręgu Ariel Reboyras, prezes krajowy KPA Franciszek Spula, prezes ZPRK James J. Robaczewski, prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Tadeusz Młynek, prezes Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Kontraktorów PACBA Waldemar Czerpak, wiceprezes Związku Podhalan Stanisław Sarna oraz grupa prezesów i przedstawicieli klubów polonijnych.

Wśród uczestników obecni byli również polonijni kandydaci na radnych w miasteczku Des Plaines Andrzej Goczkowski i Artur Zadrożny. „Staramy się być widoczni w życiu społeczności polonijnej. Tak jak dzisiaj przed południem w Muzeum Polskim sędzia Aurelia Pucińska mówiła o potrzebie reprezentowania polonijnej społeczności we władzach różnych szczebli, wraz z kolegą Andrzejem Goczkowskim postanowiliśmy ubiegać się o stanowiska radnych w miasteczku Des Plaines, gdzie wybory odbędą się drugiego kwietnia. W naszej miejscowości zamieszkuje duża grupa naszych rodaków. Gospodarzem jest Amerykanin polskiego pochodzenia Matt Bogusz, ale przydaliby się również polscy radni, dlatego apelujemy o poparcie naszych kandydatur. W moim okręgu jest ponad 500 mieszkańców z polskimi nazwiskami. Jeżeli wyborcy powierzą mi mandat, to Polacy będą mogli zgłaszać się do mnie ze wszelkimi problemami, jakie mają w mieście. Nasz start wspiera kongresman Janice Schakowsky, a obchody Dnia Pułaskiego są dobrą okazją do zaprezentowania naszych decyzji” – powiedział mec. Artur Zadrożny.

Oprawę muzyczną wieczoru zapewnił Marek Kalinowski i Peter Herz z grupy muzycznej Marcus Band.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP

{gallery}dzień-pulaskiego{/gallery}