----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Liczba Amerykanów żyjących w ubóstwie zmniejszyła się dzięki rządowym czekom stymulacyjnym – podało we wtorek Census Bureau.

Oficjalny miernik ubóstwa, określany przez Biuro Spisu Powszechnego, wskazuje, że 11.4 procent Amerykanów żyje w ubóstwie, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w 2020 roku. Był to pierwszy wzrost po pięciu kolejnych latach spadku.

Pogorszenie koniunktury gospodarczej szczególnie dotknęło dzieci, ponieważ wskaźnik ubóstwa wśród osób poniżej 18. roku życia wzrósł z 14.4 proc. w 2019 r. do 16.1 proc. w 2020 r.

Był to pierwszy oficjalny wzrost oficjalnego wskaźnika określającego poziom ubóstwa w ciągu ostatnich pięciu lat, a około 3.3 miliona nowych osób znalazło się w grupie osób żyjących w ubóstwie, co w sumie dało 37.2 miliona.

Jednak patrząc na pełniejsze mierniki poziomu ubóstwa, które uwzględniają dochody takie jak płatności stymulacyjne wydawane przez rząd w celu złagodzenia recesji gospodarczej związanej z Covid-19, okazało się, że liczba Amerykanów żyjących w ubóstwie faktycznie spadła.

Robert Greenstein, założyciel Center on Budget and Policy Priorities, organizacji non-profit, która działa na rzecz osób o niskich dochodach, powiedział, że spadek wynikający z wypłacania bodźców stymulacyjnych był dowodem na to, że rząd może faktycznie pomóc w zmniejszeniu poziomu ubóstwa.

„Ludziom, którzy cynicznie uważają, że rząd nie działa skutecznie, szczególnie na froncie walki z ubóstwem, trudniej będzie trzymać się tej opinii” – powiedział.

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła amerykańską gospodarką. Tylko w kwietniu ubiegłego roku pracę straciło ponad 20 milionów osób. Od tego czasu gospodarka odbiła się od dna, ale zatrudnienie nadal wynosi około 5 milionów miejsc pracy poniżej poziomu sprzed pandemii. Seria rządowych czeków stymulacyjnych uchroniła wiele rodzin przed katastrofą gospodarczą. Rozszerzona ulga podatkowa na dzieci wprowadzona przez administrację prezydenta Bidena postrzegana jest jako strategia ograniczenia ubóstwa wśród dzieci i jego długofalowych konsekwencji.

jm