Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP w stanach Illinois, Michigan, Minnesota, Missouri i Wisconsin odbędzie się w sobotę, 12 października 2019 r., w godzinach 7-21 czasu lokalnego.

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że we wtorek, 17 września 2019 r. rozpoczęła się rejestracja wyborców do głosowania za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 r.

Elektroniczna rejestracja wyborców: https://ewybory.msz.gov.pl

 

Spis obwodowych komisji wyborczych

1.Obwód głosowania nr 225, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, KONSULAT GENERALNY RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

2.Obwód głosowania nr 226, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, DOM PODHALAN ZPPA, 4808 S Archer Avenue, Chicago, IL 60632

3.Obwód głosowania nr 227, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, Parafia ŚW. FERDYNANDA - NR 1 (Activity Center), 3131 N Mason Avenue, Chicago, IL 60634

4.Obwód głosowania nr 228, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, Parafia ŚW. FERDYNANDA - NR 2 (JTC Hall), 5900 W Barry Avenue, Chicago, IL 60634

5.Obwód głosowania nr 229, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, ZWIĄZEK NARODOWY POLSKI, 6100 N Cicero Avenue, Chicago, IL 60610

6.Obwód głosowania nr 230, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, Bazylika ŚW. JACKA, 3636 W Wolfram Street, Chicago, IL 60618

7.Obwód głosowania nr 231, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, Parafia ŚW. TRÓJCY, 1118 N Noble Street, Chicago, IL 60148

8.Obwód głosowania nr 232, siedziba obwodowej komisji wyborczej: LOMBARD, Polska Katolicka Misja pw. Miłosierdzia Bożego, 21W377 Sunset Avenue, Lombard, IL 60148

9.Obwód głosowania nr 233, siedziba obwodowej komisji wyborczej: MT. PROSPECT, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, 1141 Mt. Prospect Plaza, Mt. Prospect, IL 60056

10.Obwód głosowania nr 234, siedziba obwodowej komisji wyborczej: MILWAUKEE, Parafia Świętych Cyryla i Metodego, 2427 South 15th Street, Milwaukee, WI 53215

11.Obwód głosowania nr 235, siedziba obwodowej komisji wyborczej: MINNEAPOLIS s, Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza, 1621 University Ave NE, Minneapolis, MN 55413

12.Obwód głosowania nr 236, siedziba obwodowej komisji wyborczej: ORCHARD LAKE, Orchard Lake Schools, Adam Cardinal Maida Alumni Library, 3535 Indian Trail, Orchard Lake, MI 48324

13.Obwód głosowania nr 237, siedziba obwodowej komisji wyborczej: TROY, American Polish Cultural Center, 2975 E Maple Rd, Troy, MI 48083

14.Obwód głosowania nr 238, siedziba obwodowej komisji wyborczej: SAINT LOUIS, St. Agatha Church, Polish Roman Catholic Parish, 3239 S 9th Street, St. Louis, MO 63118

15.Obwód głosowania nr 239, siedziba obwodowej komisji wyborczej: WILLOW SPRINGS, Polska Misja Ojców Cystersów pw. Matki Bożej Matki Kościoła, 116 Hilton Street, Willow Springs, IL 60480

Głosowanie odbędzie się w sobotę, 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli ZAGŁOSOWAĆ w obwodach głosowania utworzonych za granicą WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE.

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:
1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
5. posiada WAŻNY POLSKI PASZPORT, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; polski dowód osobisty nie uprawnia do głosowania w USA,
6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach ZOBOWIĄZANE SĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Datę urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu.
8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago:
1. e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. telefonicznie, nr tel.: +1 312 337 8166 wew. 329 (zaraz po zgłoszeniu się operatora) albo 4 (wybór opcji "sprawy prawne" z menu)
3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in Chicago,  1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
5. faksem, nr faksu: +1 312 337 7841

ZGŁOSZENIA można dokonać do CZWARTKU 10 PAŻDZIERNIKA 2019 R. (włącznie).

 

Zaświadczenia wydawane przez konsula

Wyborca, który ZGŁOSIŁ SIĘ DO SPISU wyborców sporządzonego przez konsula, który ZMIENIA MIEJSCE POBYTU PRZED DNIEM WYBORÓW może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:
1. e-mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in Chicago, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
3. faksem, nr faksu: + 1 312 337 7841

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Więcej informacji

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie:
https://pkw.gov.pl/
https://chicago.msz.gov.pl
https://ewybory.msz.gov.pl