----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

22 czerwca 2022

Udostępnij znajomym:

Program rabatowy rozpocznie się 1 lipca i dotyczyć będzie wszystkich pojazdów elektrycznych – nowych lub używanych - zakupionych w Illinois po tej dacie.

Rabat w wysokości $4,000 dostępny będzie do 2026 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Na 2022 rok Illinois przeznaczyło $18,5 mln. na ten cel, co pozwala na ponad 4,600 zwrotów w wysokości 4,000 dolarów. Po 1 lipca 2026 r. suma ta zmieni się na $2,000, a po 1 lipca 2028 na $1,000.

Program ten został uwzględniony w obszernej ustawie energetycznej - Climate & Equitable Jobs Act (CEJA) – którą gubernator JB Pritzker podpisał w zeszłym roku.

Kto kwalifikuje się do rabatu

Dostępny jest on dla wszystkich mieszkańców stanu Illinois, niezależnie od dochodów. Dotyczy wszystkich nowych lub używanych samochodów elektrycznych zakupionych w Illinois, które wcześniej nie były objęte rabatem.

Program klasyfikuje pojazdy elektryczne jako „zasilane wyłącznie energią elektryczną”, co oznacza, że ​​nie obejmuje pojazdów hybrydowych typu plug-in. Kwalifikujące się pojazdy muszą być kupione od dealera licencjonowanego w stanie Illinois.

Dotyczy pojazdów zakupionych po 1 lipca. Rabat wymaga również użytkowania (posiadania) samochodu przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy od daty zakupu. Nie przysługuje za wypożyczenie lub leasing pojazdu elektrycznego. Żadna osoba nie może skorzystać z programu więcej, niż jeden raz w okresie 10 lat.

Jak uzyskać rabat

Podania będą dostępne na stronie internetowej Agencji Ochrony Środowiska Stanu Illinois w zakładce poświęconej ustawie CEJA po uruchomieniu programu w lipcu. 

Wnioskodawcy będą zobowiązani do przedstawienia dowodu zakupu, własności i zamieszkania w stanie Illinois. Wnioski należy składać w ciągu 90 dni od zakupu.

Prawo nakazuje EPA „nadanie priorytetu przeglądowi kwalifikujących się aplikacji od nabywców o niskich dochodach i przyznawanie rabatów odpowiednio kwalifikującym się nabywcom”.

Rabaty będą dostarczane pocztą w formie czeku.

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----