Komandoria Orderu Św. Stanisława w Chicago
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Dwadzieścia sześć osób zostało przyjętych w poczet Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława podczas inwestytury orderu, która dziesiątego lutego odbyła się w Wietrznym Mieście. W Bazylice pw. Św. Jacka w uroczystym nabożeństwie z okazji utworzenia w Chicago Komandorii Orderu uczestniczyli nominaci z Chicago, Nowego Jorku, Anglii oraz Polski.

Ceremonii przyjęcia przewodniczyli członkowie kapituły: Wielki Mistrz Orderu Św. Stanisława, hrabia Waldemar Wilk, Główny Przeor Orderu w USA Mike Michalski, Przeor Kapituły Orderu w Polsce Józef Majchrzak, Jerzy Pietrak, Przeor Przeoratu w Gnieźnie, Przeor Przeoratu Szwecji Daniel Wilk oraz Zbigniew Nowak i Bogdan Dembiński.

Po zakończeniu nabożeństwa dziękczynnego sprawowanego przez ks. Stanisława Lasotę w asyście miejscowego proboszcza, ks. Stanisława Jankowskiego oraz dyrektora Polskiej Misji Trójcy Świętej, ks. Andrzeja Totzke na stopniach ołtarza odbyła się ceremonia pasowania przygotowana przez gospodarza uroczystości, komandora orderu, hrabiego Wiesława Żółtowskiego. Zaszczytu przyjęcia w poczet członków dostąpili wspomniani wyżej proboszczowie Stanisław Jankowski i Andrzej Totzke oraz: dr Leszek Ballarin, red. Zofia Boris, restaurator, działacz społeczny i filantrop Stanisław Chwała, dziennikarz katolicki Roman Harmata, działacz polonijny Jakub Kolak, działacz katolicki Jan Jaworski, filantropi i przedsiębiorcy Jadwiga i Bogdan Łodyga, Anna i Mirosław Gębka, Bogna i Władysław Solak oraz Monika i Paweł Pustelnik, działaczka katolicka z „Trójcowa” Elżbieta Majchrowska, kardiolog i filantrop, dr Bronisław Orawiec, działacz sportowy i społeczny Józef Policht, działacz katolicki Marek Prędki, dyrektor Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej Bogdan Pukszta, prezes Związku Lekarzy Polskich prof. Marek Rudnicki, przedsiębiorca i darczyńca Tom Startek, działacz polonijny Maciej Żywicki oraz goście z zagranicy: Arkadiusz Pawłowski, Aleksandra Nowak i Łukasz Dębiński z Polski, Alicja Dudek z Anglii oraz Stevens Oscarson i Nicholas Novi z Nowego Jorku.  

Poszczególni nominaci podchodzili do ołtarza stając przed członkami Kapituły. Wielki Mistrz poprzez dotknięcie mieczem ramion mężczyzn lub położenie rąk na głowie niewiast wypowiadał słowa przyrzeczenia. Po złożeniu przysięgi każda z nominowanych osób została odznaczona orderem i okryta płaszczem. Ceremonię kończyło wręczenie królewskich dyplomów zaświadczających o tym wydarzeniu. Oprawę uroczystości uświetniły poczty sztandarowe oraz asysta honorowa członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. Tadeusza Kościuszki. Po ceremonii nowo nominowane Damy i Kawalerowie Orderu przemaszerowali w asyście straży honorowej do kruchty bazyliki, gdzie nastąpiło rozwiązanie uroczystości zakończone zrobieniem wspólnej fotografii.

Drugim elementem inwestytury był bankiet instalacyjny Komandorii Orderu na stany Środkowego Zachodu z udziałem blisko 150 osób, który odbył się w salach bankietowych Jolly Inn. Obok uczestników uroczystości kościelnych w spotkaniu wzięli udział członkowie rodzin oraz polonijni duszpasterze z biskupem Andrzejem Wypychem na czele. Wielki Mistrz odznaczył księdza biskupa honorową komandorią orderu. W uznaniu zasług zorganizowania chicagowskiej inwestytury Srebrnymi Krzyżami Orderu zostali odznaczeni dr Jan Jaworski oraz komandor Wiesław Żółtowski. Kawaler Orderu Stanisław Chwała został wyróżniony Medalem Stulecia Niepodległości. W części artystycznej wystąpił zespół taneczny Polonia. W roli konferansjera wystąpił Bogusław Kwaśny.

Królewski Order Świętego Stanisława nawiązuje do znanych stowarzyszeń i zakonów rycerskich, jakie powstały w XIV i XV wieku. Wówczas nieomal każdy władca chciał mieć swój zakon (order). W Polsce najstarsze ordery zostały ustanowione w XVIII wieku. Order Św. Stanisława ustanowił król Stanisław August Poniatowski w kilka miesięcy po objęciu tronu. Monarcha zachował jednocześnie ustanowiony w 1705 roku Order Orła Białego. Od tej pory oprócz dotychczasowych kawalerów „wstęgi błękitnej” Orderu Orła Białego pojawili się kawalerowie „wstęgi pąsowej” nazywani tak od koloru wstęgi Orderu Świętego Stanisława, patrona Polski i Polaków. W okresie rozbiorów order został zawłaszczony przez władze carskie. Chyba z tego względu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ówczesne władze nie wznowiły nadawania orderu. Dopiero po II wojnie światowej w kręgach londyńskiej emigracji odżyła idea nadawania tego wyróżnienia. Został reaktywowany 9 czerwca 1979 roku z okazji dziewięćsetnej rocznicy męczeńskiej śmierci biskupa ze Szczepanowa. Pomysłodawcą projektu był hrabia Juliusz Nowina-Sokolnicki, który został Wielkim Mistrzem Kapituły z siedzibą w Londynie. Warunki przyznawania orderu zostały określone 11 listopada 1984 roku. W hierarchii odznaczeń zajął miejsce po Orderze Orła Białego i Orderze Virtuti Militari, a przed ustanowionym w 1921 roku Orderem Polonia Restituta. 15 września 1990 roku Wielki Mistrz Juliusz Nowina-Sokolnicki wydał dekret, w którym wydzielił order spod jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie i utworzył Suwerenny Order Świętego Stanisława jako międzynarodowe odznaczenie rycerskie, które nadawał do końca swego życia w 2009 roku. Obecnie order nadawany jest przez Wielkiego Mistrza hrabiego Waldemara Wilka mianowanego do tej roli przez hrabiego Nowinę-Sokolnickiego.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP