Konferencja Kobiet w Chicago
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Po raz drugi w Chicago obędzie się Konferencja Kobiet polskiego pochodzenia. W tym roku Konferencja odbędzie się w sobotę 20 maja w Muzeum Polskim w Ameryce, od 9:30am do 1pm.

Tegoroczny temat Konferencji brzmi „The power of influence” – „Moc oddziaływania”, a gośćmi wydarzenia będą wybitne Amerykanki polskiego pochodzenia: Jenny Milkowski – dziennikarka Fox News 32 Chicago; dr Dorothy Anasinski – lekarz periodonta, wykładowczyni w szkole medycznej UIC; Susan Sadlowski Garza – radna 10 dzielnicy Chicago; oraz Eliza Solowiej – dyrektor wykonawcza First Defence Legal Aid.

Druga Konferencja Kobiet jest kontynuacją tradycji spotkań ludzi biznesu, edukacji, zaangażowanych w działalność społeczną i polityczną, a także rozwój profesjonalny i osobisty, która została zapoczątkowana w 2016 roku.

15 października 2016 roku na Northeastern Illinois University odbyła się pierwsza Konferencja Kobiet pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago. Gośćmi pierwszej Konferencji były: sędzia Aurelia Pucinski, sędzia Diann Marsalek, profesor Monika Nalepa, Carla Knorowski, dr Łucja Mirowska–Kopec, Dr. Dorothy Prusek, Erika Wozniak, Maureen Pikarski i Lucyna Migała.

W trakcie kilkugodzinnego spotkania poruszono tematy związane z edukacją, przywództwem, zaangażowaniem społecznym i politycznym oraz odnalezienia się na rynku pracy. 

Sędzia Aurelia Pucinski i działaczka polityczna, prawniczka Maureen Pikarski mówiły o tym, jak ważne jest angażowanie się w życie społeczne i polityczne. Radziły, aby zaangażowanie rozpocząć od działalności w szkole dzieci lub w bibliotece. Aurelia Pucinski wspominała swoją pierwszą kampanię wyborczą, w której uczestniczyła w wieku 9 lat, pomagając ojcu, kongresmenowi Romanowi Pucinskiemu roznosić ulotki w okolicy, w której mieszkali. Obydwie panie wspominały, jak godziły macierzyństwo z pracą zawodową i działalnością polityczną.

Monika Nalepa - profesor Uniwersytetu Chicagowskiego i dr Łucja Mirowska- Kopeć - dyrektor szkoły publicznej Canty mówiły o roli edukacji w karierze zawodowej oraz o możliwościach, jakie stwarza ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Część dyskusji zdominował temat wyboru najlepszej ścieżki edukacji dla dzieci oraz porównanie szkolnictwa państwowego i prywatnego. 

Doktor Dorothy Prusek - lekarz medycyny i Lucyna Migała - dyrektor artystyczny Lira Ensemble radziły, jak swoje życiowe pasje i zainteresowania przełożyć na wykonywany zawód. Obydwie zgodnie twierdziły, że tylko wykonywanie pracy, którą się lubi daje prawdziwą satysfakcję. Dr Prusek urodzona w Chicago, opowiadała o studiach w Gdańsku w czasie stanu wojennego. Lucyna Migała wspominała swoją karierę w stacji telewizyjnej NBC News oraz sposoby, dzięki którym zapoznawała Amerykanów z polską tradycją, tańcami i kulturą.

Dyrektor Fundacji Abrahama Lincolna, Carla Knorowski, sędzia Diann Marsalek, działaczka społeczna i nauczycielka Erika Wozniak mówiły o mentoringu, cechach dobrego lidera, polskim pochodzeniu, poczuciu własnej wartości, a także balansie między życiem zawodowym i osobistym.

Panele dyskusyjne prowadziły: Marta Almodovar z sądów Powiatu Cook, Aneta Grzymała, Anna Tukiendorf Wilhite prezes PWB, oraz dziennikarka Małgorzata Ptaszyńska. 

Pierwsza Konferencja została zauważona przez władze miasta Chicago i wyróżniona specjalną miejską rezolucją, którą Małgorzacie Ptaszyńskiej wręczył radny 30. dzielnicy Chicago, Ariel Reboyras. 

Tegoroczna Konferencja Kobiet będzie wspaniałym forum wymiany myśli i doświadczeń oraz nawiązania kontaktów.

W trakcie dwóch paneli dyskusyjnych gwiazda porannego programu Good Day Fox News 32 Chicago - Jenny Milkowski, radna 10 dzielnicy - Susan Sadlowski, dr Dorothy Anasinski i dyrektor wykonawcza First Legal Aid - Eliza Solowiej poruszą tematy odkrywania swojego potencjału zawodowego, przekraczania strefy komfortu, odwagi oraz pracy na rzecz swojej społeczności. 

Organizatorami Konferencji jest Polish Women in Business, organizacja działająca w Chicago od 10 lat, skupiająca kobiety biznesu polskiego pochodzenia, oraz Omnis Communications.

Konferencja otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych - kobiet i mężczyzn. Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej www.polishconference.com