Konkurs o św. Janie Pawle II rozstrzygnięty
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

16 stycznia w siedzibie Związku Klubów Polskich przy 5835 W. Diversey w Chicago odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie „List do Ojca Świętego Jana Pawła II” zorganizowanego z inicjatywy Andrzeja Kiesza, producenta programu radiowego „Sami Swoi” przez Alinę Szymczyk wraz z członkami Teatru Ludowego „Rzepicha” i Zrzeszenia Literatów im. św. Jana Pawła II.

Prace konkursowe oceniało jury pod przewodnictwem o. Zbigniewa Pienkosia, dyrektora Centrali Radia Maryja i TV Trwam w Chicago. Do konkursu zgłoszonych zostało 13 utworów. Nadesłane prace zostały podzielone na trzy grupy tematyczne: opis pontyfikatu, opis pontyfikatu z własnym odniesieniem do obecnej rzeczywistości oraz listy. Decyzją jury pierwsze miejsce i nagroda w kwocie 125 dolarów przypadła Annie Stańczyk. Drugie miejsce i nagrodę w kwocie 100 dolarów oraz album o Janie Pawle II zdobył Marcin Sawicki. Jury przyznało dwie trzecie nagrody w kwocie 50 dolarów oraz albumy o papieżu. Otrzymali je: Irena Małkowska oraz Irena Connolly. Nagrodą w kwocie 50 dolarów oraz albumem została również nagrodzona autorka wiersza pt. „Jan Paweł II” Maria Kosiniak. Pozostali uczestnicy konkursu zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz wydawnictwem poetyckim będącym najnowszym zbiorem poezji członków Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II. Nagrody wręczali członkowie komisji konkursowej Jan Żółtek i Alina Szymczyk ze Zrzeszenia Literatów Polskim im. Jana Pawła II. Dzięki hojności sponsorów jury dysponowało nagrodami w kwocie 375 dolarów oraz nagrodami książkowymi.

Uroczystość rozdania nagród poprzedził poetycki spektakl bożonarodzeniowy w wykonaniu członków Teatru Ludowego „Rzepicha” oraz spotkanie opłatkowe z udziałem laureatów, wykonawców i uczestniczących w wieczorze gości. Opłatki poświęcił i błogosławieństwa udzielił zgromadzonym kapelan zrzeszenia, o. Marek Janowski. Wieczór zakończył się tańcami przy akompaniamencie działającej przy zrzeszeniu kapeli ludowej.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak