----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Izba Reprezentantów Illinois przyjęła właśnie ustawę, która niewielką ilość posiadanych narkotyków klasyfikuje jako wykroczenie, a nie jako przestępstwo, co w świetle prawa ma miejsce obecnie.

Ustawa mająca na celu zmniejszenie kar za posiadanie i sprzedaż niewielkich ilości narkotyków, w tym heroiny i kokainy, została w środę, po burzliwej debacie, uchwalona przez stanową Izbę Reprezentantów. Oczywiście nie staje się prawem, gdyż w tym celu musi ją teraz poprzeć Senat Illinois, konkretnie co najmniej 30 jego członków, a następnie podpisać gubernator.

Dyskusja wywołała silne emocje. Podział był równy i wyjątkowo nie przebiegał wzdłuż partyjnych linii. Głosowanie zakończyło się wynikiem 61-49 na korzyść zwolenników liberalizacji prawa, choć zwycięstwo zapewnił tylko jeden głos więcej niż wymagane minimum.

Projekt ustawy - złożony przez reprezentantkę Carol Ammons, demokratkę z Urbany - przeklasyfikowałby niewielkie ilości posiadanych narkotyków z przestępstwa na wykroczenie.

O jakie ilości narkotyków chodzi

Na przykład osoba, która posiada mniej niż trzy gramy heroiny, byłaby oskarżona o wykroczenie kategorii A. Obecnie przestępstwo to zostanie uznane za przestępstwo kategorii 4, za które grozi kara od roku do czterech lat więzienia.

Podobnym wykroczeniem byłoby również posiadanie mniej niż pięciu gramów kokainy, mniej niż pięciu tabletek większości substancji z grupy III, takich jak Xanax i Valium, oraz mniej niż 40 tabletek oxycodonu i podobnych środków przeciwbólowych. Wykroczenia kategorii A podlegają karze pozbawienia wolności do 12 miesięcy.

Nowe kategorie posiadania narkotyków

Ustawa stworzyłaby nową, średnią kategorię posiadania narkotyków, na przykład od 3 do 14 gramów heroiny i od 5 do 14 gramów kokainy, które byłyby uznawane za przestępstwo kategorii 4 obarczone potencjalnym wyrokiem 1-5 lat. Obecnie te ilości są przestępstwami kategorii 1, która jest drugą najwyższą i podlega karze pozbawienia wolności od 4 do 15 lat.

Spowodowałoby to również przeklasyfikowanie niektórych przestępstw związanych z handlem narkotykami z kategorii 3 na kategorię 4.

Za

Autorka ustawy powiedziała, że bodźcem do jej przyjęcia była w części historia studenta, który został zmuszony do opuszczenia uniwersytetu stanowego po tym, jak został oskarżony o przestępstwo za nielegalne posiadanie leku na receptę, od którego był uzależniony.

„Ta inicjatywa da im możliwość prawdziwego leczenia, a nie oskarżania o przestępstwo za posiadanie narkotyków" - powiedział Ammons.

Reprezentantka Kelly Cassidy z Chicago powiedziała, że ustawa jest niezbędną odpowiedzią na brak odpowiedniej terapii odwykowej w stanowych placówkach penitencjarnych, który często prowadzi do zgonów spowodowanych przedawkowaniem osoby po wyjściu na wolność.

„Już dawno nadszedł czas, aby zająć się uzależnieniem jako kwestią zdrowia publicznego, a nie karnego wymiaru sprawiedliwości. Nie musimy w dalszym ciągu wiązać ludzi w system, kiedy to, czego potrzebują, to opieka zdrowotna. Nie potrzebują klatki. Potrzebują leczenia i to dobrego leczenia” - powiedziała.

Przeciw

Jim Durkin, przewodniczący Izby Reprezentantów, który jest byłym zastępcą prokuratora stanowego w powiecie Cook sprzeciwił się ustawie. Według niego przyniosłaby ona korzyści osobom, które powinny być aresztowane za handel narkotykami.

Wielu innych polityków stanowych zgadza się, że w razie zatrzymania w wielu przypadkach prawo zostanie tak zinterpretowane, że handlarz odpowiadać będzie tylko za posiadanie.

Ustawa trafi teraz do Senatu Illinois, gdzie musi uzyskać co najmniej 30 głosów.

rj