----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Uroczystość wręczenia stypendiów i medali od Ligi Katolickiej

17 października po raz pierwszy celebrowany był Wietrznym Mieście Dzień Św. Jana Pawła Wielkiego, który 16 października 1978 roku został wybrany przez Kolegium Kardynalskie na Biskupa Rzymu. W ramach obchodów w kościele pw. Trójcy Świętej odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii oraz odbyła się uroczystość wręczenia polonijnym działaczom katolickim odznaczeń przyznanych na wniosek dyrektora Ligi, ks. biskupa Andrzeja Wypycha przez biskupa polowego Wojska Polskiego, obecnego arcybiskupa białostockiego Józefa Guzdka, jako wyraz wdzięczności Polski dla polonijnych wolontariuszy i sponsorów, którzy gromadzą się przy Lidze Katolickiej.

DSC 5194

17 października w kościele pw. Trójcy Świętej uroczyście celebrowano Dzień Św. Jana Pawła Wielkiego

Obok licznej rzeszy wiernych w nabożeństwie wzięli udział tegoroczni stypendyści Ligi oraz liczna grupa osób, które zostały wcześniej uhonorowane przez Episkopat Polski i metropolitę chicagowskiego, śp. kardynała Franciszka Georga, a także damy i kawalerowie Orderu św. Stanisława Biskupa i Męczennika z komandorem Orderu Wiesławem Żółtowskim na czele oraz kawaler papieskiego Orderu św. Sylwestra dr Jan Jaworski.

Celebransem uroczystego nabożeństwa w asyście dyr. Misji Trójcy Świętej, ks. Andrzeja Totzke, proboszcza parafii pw. św. Ferdynanda, ks. Piotra Gnoińskiego, ks. Franciszka Florczyka z parafii pw. św. Konstancji oraz ks. o. Jasona Huynha był Jego Ekscelencja, ks. biskup Andrzej Wypych, dyrektor Ligi Katolickiej, który wygłosił również kazanie, w którym mówił o działalności i zadaniach Ligi.

DSC 5392

Ks. biskup Andrzej Wypych wręczył ks. Piotrowi Gnoińskiemu „Medal for Service to God & Country”. Z lewej Stanisław Urbaniak, który odebrał w imieniu córki Patrycji, studentki muzykologii na UJ wyróżnienie „Award of Merit” oraz Jan Kopeć i dr Łucja Mirowska Kopeć, laureaci „Cross of Warriors for Christ”

„Bardzo się cieszę z tego dnia, bo ten dzień wpisuje się w historię naszej Polonii. Wiele pracy uczyniliśmy przez te 78 lat istnienia Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii. Wpisywaliśmy w historię nowe elementy. Dlatego przywołuję pamięć wspaniałych ludzi tamtych czasów, którzy z troską budowali Polonię i Polskę, bo powstała Liga po to, żeby być pomocnym ramieniem dla Polski podczas II wojny światowej, a po jej zakończeniu, kiedy przyszła okupacja komunistyczna, Liga trwała i w przeróżny sposób pomagała wtedy, tak jak w różny sposób pomaga teraz. Mamy stypendystów Św. Jana Pawła Wielkiego w Rzymie, księży z Polski, którzy kształcą się i otrzymują stypendia z Ligi. Ja mam ten przywilej, że nazwałem te stypendia im. Św. Jana Pawła Wielkiego, ale te stypendia przez dziesiątki lat były przyznawane. Liga wspierała i wspiera różnego rodzaju akcje charytatywne w Polsce. Liga wspomaga misje po całym świecie kapłanów z Polski. Mamy duchownych na Syberii, którym poprzez Ligę pomagamy. Staramy się pomagać tym ludziom, którzy potrzebują pomocnej ręki. To jest to wielkie dzieło ludzi, którzy chcą pomagać.

DSC 5406

Grupa laureatów arcybiskupich wyróżnień przyznanych na wniosek Ligi Katolickiej

Mamy dzisiaj wśród nas naszych stypendystów, z których jestem bardzo dumny. Mamy ich tutaj przed ołtarzem, gdzie posługują. To jest nasza duma, bo pomagając rodzinom wpisujemy w ich życie to dobro, które zawsze Liga Katolicka czyniła, a tym motywem, który mnie mobilizuje w imieniu Ligi Katolickiej, to jest to, co św. Jan Paweł II powiedział: Nie bójcie się, nie bójcie się otworzyć szeroko drzwi Chrystusowi. Ta motywacja sprawia, że tylu dobrych ludzi nie boi się ofiarować czas, ofiarować fundusze, ofiarować talenty po to, żeby dalej to dobro mogło być kontynuowane”.

W uznaniu zasług w działalności na rzecz Ligi i wsparcia materialnego przekazywanego na prowadzone przez nią dzieła, siedemnastoosobowa grupa Polonusów uhonorowana została odznaczeniami. „Medal for Service to God & Country” otrzymali: Anna Dunajewska, Urszula Gawlik, ks. Piotr Gnoiński, ks. Walter Grabowski, mec. Thaddeus Makarewicz, Mario Mikoda i Ewa Soroko. Osiem osób zostało wyróżnionych krzyżami „Cross of Warriors for Christ”. Byli to: Richard Guzior, Christine Guzior, monsignor Mattew Kopacz, dr Łucja Mirowska-Kopeć, Jan Kopeć, Dennis Suder, Carol Suder i ks. Stanley Ulman. Konrad Pawełek i Patrycja Urbaniak zostali nagrodzeni przez Ligę wyróżnieniem „Award of Merit”.

DSC 5461

Z koleżankami z zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich uhonorowane medalami Anna Dunajewska i Urszula Gawlik, trzecia i czwarta od prawej

Fundusz stypendialny dla młodzieży polonijnej działa przy Lidze od czterech lat. Stypendia w kwocie 5 tysięcy dolarów przyznawane są studentom, którzy związani są ze wspólnotą wiernych w różnych parafiach przez Komitet Stypendialny, któremu przewodniczy dr Łucja Mirowska-Kopeć.

„W ciągu tych czterech lat wręczyliśmy 41 stypendiów w wysokości 5 tys. dolarów każde. Jeżeli stypendyści spełniają wyznaczone kryteria, to tę pomoc mogą otrzymywać przez cztery lata. Teraz będziemy przygotowywać się do jubileuszowej edycji konkursu, który odbędzie się na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku. Warunki uczestnictwa ogłosimy w styczniu 2022 roku na stronie Ligi Katolickiej”.

DSC 5605

Z tegorocznymi stypendystami stoją: dyrektor Ligi, ks. biskup Andrzej Wypych, odpowiedzialny za formację duchową stypendystów ks. Jason Huynh oraz przewodnicząca Komitetu Stypendialnego, dr Łucja Mirowska-Kopeć, z lewej

Jednym z hojnych fundatorów funduszu jest rodzina ks. biskupa Andrzeja Wypycha, która ufundowała 5 stypendiów. Obecny na spotkaniu komandor Orderu św. Stanisława Biskupa i Męczennika Wiesław Żółtowski przekazał na konto Ligi darowiznę w kwocie tysiąca dolarów.

Po mszy świętej jej uczestnicy zostali zaproszeni do sali parafialnej na papieskie kremówki, które przygotowały siostry Stefania Gałka i Małgorzata Tomolka oraz Anna Kanas. W krótkim koncercie muzycznym wystąpił Konrad Pawełek ze swoimi podopiecznymi.

DSC 5617

Z ks. biskupem wykonawcy mini koncertu muzycznego. Z prawej Konrad Pawełek

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP