----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią w ogrodach ojców paulinów na terenie parafii św. Rozalii w Harwood Heights celebrowano polonijne Święto Plonów – festiwal dożynkowy zorganizowany przez Związek Klubów Polskich.

Uwite z tegorocznych zbóż wieńce, bochen chleba, płody ziemi i kwiaty z pól nieśli w korowodzie dożynkowym do ołtarza starostowie dożynek, Zdzisława Lipińska z Klubu Województwa Białostockiego i Jan Majka z Klubu Zaborów. W korowodzie szli goście ze skarbnikiem powiatu Cook Marią Pappas, konsulem ds. kontaktów z Polonią Piotrem Semeniukiem i burmistrzem miasteczka Irene Jezierny na czele. Przybyłych w imieniu zarządu ZKP powitali gospodarze – prezes ZKP Jan Kopeć i rzecznik prasowy związku dr Łucja Mirowską-Kopeć, która mówiąc o tradycji dożynkowej przypomniała ludowe przysłowie „Bez chleba żyć się nie da” i podkreśliła, że słowa te są wyrazem naszej codziennej troski o chleb powszedni i głębokim uzasadnieniem dożynkowych uroczystości, które są bardzo ważne dla kultywowania zwyczajów i obrzędów związanych z wiejską tradycją naszych ojców, jaka celebrowana jest w rodzinie klubów polonijnych już ponad 100 lat.

DSC 2760

15 sierpnia w parafii pw. św. Rozalii odbyły się doroczne dożynki Związku Klubów Polskich. W korowodzie dożynkowym w asyście laureatek Wyborów Królowej Parady i członkiń Teatru Ludowego „Rzepicha” idą wicekonsul Piotr Semeniuk oraz skarbnik Powiatu Cook Maria Pappas

„Dożynki to także świadectwo wielkiego uznania dla rolników, młynarzy, piekarzy i cukierników. To oni właśnie dosypują garście swojej pracy do każdego bochenka chleba, żeby codziennie gościł na naszym stole. Jest to okazja do podziękowania za ich ogromny trud i pracę, dzięki której z szacunkiem traktujemy każdy okruszynek chleba. Tegoroczne dożynki odbywają się pod hasłem: Plon niesiemy plon, z Bożej woli on. Przypominamy tradycje obrzędową do chleba i wieńca dziękując Bogu za udane zbiory, a człowiekowi za jego całoroczny trud. Naszym celem jest pielęgnowanie tradycji polskich oraz przekazywanie ich młodemu pokoleniu” – powiedziała pani Łucja.

DSC 2861

Dożynkową przypinką dekorowany jest major Allan Bear. W środku prezes ZKP Jan Kopeć

Mszę świętą dożynkową sprawował kapelan ZKP, ks. Ryszard Miłek w asyście o. Marka Janowskiego z Jezuickiego Ośrodka Milenijnego oraz miejscowego duszpasterza, o. Tomasza Wilka. „Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, dlatego że obchodzimy Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Święto Plonów i Święto Wojska Polskiego. Tylu ludzi przyszło na tę mszę św. z ziołami, kwiatami dlatego, że wierzą gorąco, że to jest dzień, kiedy powinni podziękować Panu Bogu i Maryi za dary ziemi, za dar naszej Ojczyzny, za dar Polonii i dar Bożej opieki, a przede wszystkim za dar Naszej Matki. Cieszę się bardzo, że mogłem wziąć udział w tej uroczystości i dziękuję Związkowi Klubów Polskich za pielęgnowanie tej pięknej tradycji” – powiedział po poświęceniu wińców i ziół kapelan ks. Ryszard Miłek. Liturgię uświetnił działający przy ZKP Chór. im. Fryderyka Chopina pod dyrekcją Józefa Grzędziela. Nabożeństwo dziękczynne poprzedził program patriotyczny w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II oraz Prymasowi Tysiąclecia, ks. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu przygotowany i wystawiony przez Teatr Ludowy „Rzepicha” pod dyrekcją Aliny Szymczyk.

DSC 2870

Prezes ZKP Jan Kopeć dekoruje przypinką konsul Małgorzatę Bak-Guzik. W środku Adam Bułat

Życzenia i gratulacje uczestnikom i organizatorom przekazał ks. Marek Smółka koordynator ds. polonijnych w chicagowskiej archidiecezji, skarbnik Powiatu Cook Maria Pappas, której pracownicy z dyrektorem biura Pawłem Kawą prowadzili stoisko dożynkowe i udzielali informacji na temat podatków oraz nadpłat z tego tytułu, które mieszkańcy mają do odebrania. Słowa uznania przekazała również miejscowa burmistrz Irene Jezierny.

DSC 2949

Koncertowała orkiestra„The Air National Guard’s Band of the Midwest” pod dyrekcją ppłka Bryana Millera

Wśród gości honorowych obecni byli także członkowie delegacji uczestniczący w odbywających się w tym samym czasie obchodach Dnia Wojska Polskiego: z-c konsula generalnego Małgorzata Bąk Guzik, z-ca Attache’ Obrony w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, ppłk Karol Budniak, gen. Justin W. Osberg, z-c dowódcy Gwardii Narodowej w Illinois, major Allen Bear, koordynator partnerstwa GN IL z Wojskiem Polskim, komendant Placówki 90 SWAP Andrzej Jańczak oraz st. chorąży sztabowy, Adam Bułat, weteran z „Czerwonych Beretów”.

DSC 2998

Program artystyczny przygotował i wystawił Teatr Ludowy „Rzepicha”

Część artystyczną rozpoczął koncert amerykańskiej orkiestry wojskowej „The Air National Guard’s Band of the Midwest” pod dyrekcją ppłka Bryana Millera. Na początku swojego występu muzycy zagrali hymny narodowe Polski i Stanów Zjednoczonych. W kolejnej odsłonie festiwalu wystąpił Teatr Ludowy „Rzepicha” z widowiskiem dożynkowym. „W tradycji polskiej dożynki to oracja do chleba, dziękowanie Bogu za plony, ale także bardziej wesołe i żartobliwe teksty i piosenki. „Dożynki jak zawsze są okazją do podziękowania Bogu za łaski wszelkiego rodzaju. Oczywiście podziękowanie także człowiekowi, a więc w części wieńcowej podziękowanie tym wszystkim, którzy zasłużyli sobie na wieńce” – powiedziała Alina Szymczyk, autorka i reżyserka spektaklu. W tym roku wieńcem został uhonorowany wicekonsul Piotr Semeniuk, który po 4 latach kończy służbę dyplomatyczną w „Wietrznym Mieście”.

DSC 3147

Z wieńcem wicekonsul Piotr Semeniuk

„Przyjechałem 4 lata temu jako konsul ds. polonijnych do Wietrznego Miasta w 2017 roku i pierwszym wydarzeniem, w którym uczestniczyłem, były dożynki. Minęły cztery lata i po raz czwarty jestem na dożynkach. Czas jakby się zatrzymał. Przez te cztery lata wydarzyło się bardzo dużo. Wiele osób odeszło, zwłaszcza weteranów, których ze smutkiem wspominamy. Urodziło się wielu, mam nadzieję wspaniałych nowych Polaków urodzonych w Ameryce. Takie są wspomnienia. Jestem wdzięczny, że mogłem tutaj być przez te cztery lata jako polski konsul i syn polskiej wsi. Jest mi bardzo miło, że właśnie na dożynkach mogę dziękować za te cztery lata. Jest za co dziękować Panu Bogu i całej Polonii”.

DSC 3172

Starostowie dożynek – Zdzisława Lipińska i Jan Majka częstowali chlebem

Kolejnym adresatem wieńcowego wyróżnienia był prezes ZKP Jan Kopeć, który od siedmiu lat kieruje ZKP, między innymi stojąc na czele komitetu organizującego parady trzeciomajowe, dożynki oraz wiele innych wydarzeń. Dziękując za wyróżnienie prezes Kopeć wręczył Alinie Szymczyk pamiątkową plakietę dla upamiętnienia jej 25-letniej pracy nad przygotowaniem i prowadzeniem dożynkowych uroczystości w Wietrznym Mieście.

DSC 3130

Moment wręczenia wieńca prezesowi ZKP Janowi Kopciowi oraz plakietki pamiątkowej Alinie Szymczyk, z lewej

Program artystyczny zakończył występ aktorów grupy teatralnej „Teatr Nasz” Andrzeja Krukowskiego i zabawa taneczna. Na placu przy kościele grupa żołnierzy Gwardii Narodowej prowadziła gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Przez cały czas trwania imprezy nie zabrakło smacznego jedzenia i zimnych napojów.

Tekst i zdjęcia: AB/NEWSRP