Przyszłoroczny budżet powiatu Cook
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Znany jest już wstępny, przyszłoroczny projekt uchwały budżetowej powiatu Cook. Przedstawiła go w czwartek szefowa rady powiatu, Toni Preckwinkle. Opiewa na kwotę $6.9 mld, a sami politycy przyznają, że projekt jest ogromny, ambitny i bardzo wymagający ze względu na sytuację koronawirusową. Ta z kolei spowodowała w budżecie powiatu niemały deficyt – brakuje prawie $410 mln, o czym niejednokrotnie mówiła sama Preckwinkle. Prognozowany budżet jest większy od tego obowiązującego obecnie o około $700 mln.

Przyszłoroczna dziura budżetowa powoduje niepokój przede wszystkim wśród mieszkańców powiatu Cook. Politycy najczęściej w takich sytuacjach manipulują przy systemie podatkowym – podnosząc podatki w sytuacjach nadzwyczajnych. Preckwinkle zapewnia, że budżet będzie większy, ale podatki zostaną na obecnym poziomie. Oprócz tego sektor usług, a także programów socjalnych ma funkcjonować tak, jak dotychczas - bez żadnych cięć. Pandemia koronawirusa wymusiła dofinansowanie powiatowej służby zdrowia. W projekcie przyszłorocznego budżetu została zapisana kwota ponad $3.3 mld. 

Toni Preckwinkle i podległa jej administracja będą zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego finansowania budżetu, a w związku z tym także „załatania” dziury budżetowej. Podwyżek podatków nie będzie, ale będą redukcje etatów w podległych władzom powiatu agencjach i placówkach. Prace ma stracić ponad 500 osób, część z nich to obecni pracownicy biura szeryfa powiatu Cook. To informacja o tyle ciekawa, że wspomniane biuro w przyszłym roku otrzyma także mniej pieniędzy z powiatowej kasy – względem obecnego modelu będzie to spadek o ponad 7%. Do zwolnień ma dojść także w służbie zdrowia, chociaż ten punkt może ulec zmianie - wszystko uzależnione jest od postępu epidemii i wydolności szpitali. Kołem ratunkowym będzie dla Preckwinkle sięgnięcie do rezerwy budżetowej wynoszącej obecnie ponad $400 mln. Nie wszystkie środki zostaną przekazane bezpośrednio na konto powiatu, mowa jest o transferze na niespełna $77 mln.

Wiosną tego roku powiat Cook otrzymał wsparcie w ramach pierwszego pakietu stymulacyjnego CARES Act. Część z tych pieniędzy zostanie zapisana w przyszłorocznym budżecie. Władze powiatu mają też nadzieję na uzyskanie wsparcia w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych, co pozwoli ustabilizować sytuację. Rada Powiatu nad przyszłorocznym budżetem będzie głosować pod koniec listopada.

FK