Skarbnik powiatu Cook dla polonijnej społeczności
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Maria Pappas, skarbnik powiatu Cook wystąpiła z kolejną inicjatywą na rzecz polonijnej społeczności w naszym powiecie wydając polskojęzyczną broszurę na temat podatków od nieruchomości.

6 czerwca w siedzibie Związku Narodowego Polskiego przy 6100 N. Cicero w Chicago odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych, na którym pani skarbnik zaprezentowała najnowsze wydawnictwo poświęcone kwestii podatków. Towarzyszył jej zespół polskojęzycznych pracowników biura z dyrektorem Pawłem Kawą na czele, którzy na miejscu pomagali złożyć wnioski o ulgi dla seniorów, sprawdzali kwalifikacje właścicieli domów ubiegających się o zwrot podatkowy z puli nadpłaconych należności na kwotę 76 milionów dolarów oraz odpowiadali na pytania, co należy zrobić w sytuacji niezapłaconych podatków od nieruchomości, żeby nie stracić swojej posiadłości.

54

Ulotka w języku polskim

W siedzibie ZNP obok gospodarza Franciszka Spuli, prezesa ZNP i KPA obecny był wicekonsul Piotr Semeniuk, prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć, prezes wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Mirosław Niedziński wraz z drugim wiceprezesem tej organizacji Jackiem Gracą, dyrektor krajowa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego Ewa Cholewińska oraz grupa właścicieli domów zainteresowana tą problematyką.

Maria Pappas, dzięki staraniom której opracowana i wydana została ulotka w wersji papierowej i elektronicznej pt. „System podatku od nieruchomości”, powiedziała, że nasi rodacy należą do jednej z najliczniejszych grup właścicieli nieruchomości w naszym mieście, którzy bardzo solidnie wywiązują się z obowiązku płacenia podatków. Żeby ułatwić kontakt z biurem skarbnika została opracowana kompleksowa informacja w języku polskim, która dostępna jest również w formie elektronicznej. Aby z niej skorzystać wystarczy wejść na stronę internetową biura pod adresem: www.cookcountytreasurer.com i można załatwić wiele spraw bez konieczności pojawiania się w biurze przy 118 N. Clark w centrum chicagowskiej metropolii.

W ulotce znajdują się wszystkie niezbędne informacje o tym, w jaki sposób można zapłacić podatek, jakie środki płatności można wykorzystać, na co należy zwrócić uwagę, żeby nie narazić się na utratę nieruchomości w przypadku niezapłacenia należności podatkowych. Aby skorzystać z internetowej formy pomocy na stronie urzędu należy wprowadzić 14-cyfrowy numer nieruchomości, który znajduje się w górnej części otrzymanego rachunku – Property Index Number. Używając tego numeru lub adresu działki możemy uzyskać dostęp do ważnych informacji dotyczących statusu płatności, historii rozliczeń, zwolnień, zwrotów, obecnej stawki itp. Tą droga można zapłacić swój rachunek lub złożyć wniosek o zmianę imienia, nazwiska lub adresu.

Po wejściu na stronę klient znajdzie sześć zakładek, w których zawarte są interesujące go informacje. Można zrobić przegląd swojego konta, otrzymać informacje w jaski sposób dokonać płatności drogą online bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. W kolejnym miejscu otrzymamy dane o dodatkowych sposobach możliwości dokonania opłat podatku. Jest również zakładka, gdzie właściciel znajdzie informacje na temat jak uniknąć sprzedaży zaległego podatku oraz dział analiz Marii Pappas i miejsce do bezpłatnego pobrania niezbędnych formularzy. Broszura zwiera numery telefonów do rzeczoznawcy powiatu Cook oraz sekretarza powiatu: 312-443-7550 i 312-603-5656. W akcję promocji nowej ulotki wśród polonijnej społeczności włączyły się organizacje polonijne.

55

Tekst i zdjęcie: NEWSRP