Szkoły bez pokojów ciszy
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Ustawodawcy z Illinois zagłosowali za radykalnym ograniczeniem stosowania w szkołach tzw. cichych pokojów, czyli miejsc, gdzie dzieci izolowane były w odosobnionych pomieszczeniach oraz form przymusu i ograniczenia fizycznego, np. kładzenia uczniów twarzami do ziemi.

Głośne dochodzenie Chicago Tribune i organizacji ProPublica Illinois z 2019 roku ujawniło, że pracownicy szkół w całym stanie regularnie stosowali i nadużywali tych praktyk, aby ukarać uczniów.

W ubiegły weekend stanowa Izba jednogłośnie zagłosowała za uchwaleniem przepisów zakazujących pracownikom szkolnym zamykania dzieci w odosobnieniu i ograniczeniem stosowania jakichkolwiek okresów izolacji oraz przymusu fizycznego tylko do sytuacji „bezpośrednio zagrażających zdrowiu”. Ustawodawstwo wymaga, aby szkoły otrzymujące fundusze stanowe opracowały plan ograniczenia – i ostatecznie wyeliminowania – tego rodzaju praktyk w ciągu najbliższych trzech lat. Szkoły, które pierwsze opracują plany mogą otrzymać pierwszeństwo w finansowaniu nowych dotacji na szkolenie kadry.

Najbardziej kontrowersyjną i sporną kwestią ostatnich 18 miesięcy był natychmiastowy zakaz stosowania przez szkoły form ograniczenia fizycznego, np. w pozycji lezącej na brzuchu. Większość stanów zakazała już przytrzymywania dzieci w pozycji leżącej na brzuchu, ponieważ może to utrudnić oddychanie. W niektórych stanach zdarzały się przypadki poważnych obrażeń czy nawet śmierci.

Przytrzymywanie uczniów w ten sposób byłoby dozwolone tylko w przypadku dzieci, których plany kształcenia specjalnego wyraźnie zezwalają na zastosowanie tego w nadzwyczajnych sytuacjach i tylko do końca roku szkolnego 2021/22, dając szkołom więcej czasu na wycofanie tych praktyk.

Ustawa trafi teraz na biurko gubernatora, który określił praktyki izolowania dzieci jako „przerażające” i zapowiedział, że będzie współpracować z ustawodawcami, aby zakazać tego rodzaju działań szkołach. W wydanym w poniedziałek oświadczeniu Pritzker potwierdził, iż planuje podpisać ustawę, mówiąc, że przepisy „lepiej chronią uczniów, zwłaszcza najmłodszych, niepełnosprawnych i najbardziej wymagających opieki dzieci”.

Obowiązujące obecnie prawo pozwala pracownikom szkół na zamykanie dzieci w małych pomieszczeniach w ramach interwencji behawioralnej oraz stosowanie fizycznego ograniczenia w momencie, gdy istnieją obawy o bezpieczeństwo. W czasie, gdy ustawodawcy dyskutowali o możliwej zmianie przepisów, urzędnicy stanowi przyjęli przepisy wymagające, aby szkoły zgłaszały wszystkie takie przypadki. Zgodnie z ustawą oczekującą na podpis Pritzkera, Illinois State Board of Education miałoby sankcjonować szkoły, które nadużywają tych praktyk.

Niektórzy protestowali

Chociaż ISBE i szkoły publiczne poparły przepisy mające na celu ograniczenie stosowania odosobnienia i fizycznego ograniczenia, kilka szkół prywatnych lobbowało przeciwko tej ustawie, co przedłużyło debatę. Argumentowali, że takie praktyki powinny być dozwolone w stosunku do niektórych uczniów i sytuacji zagrożenia zdrowia.

Ustawa, którą Senat uchwalił jednogłośnie na poprzedniej sesji w styczniu, wprowadzałaby natychmiastowy zakaz stosowania form ograniczenia fizycznego, ale utknęła w stanowej Izbie. Na obecnej sesji Izba jednogłośnie uchwaliła zreformowany środek, który rozwiewał obawy szkół prywatnych i pozwalał na ograniczone stosowanie tych praktyk do 2023 roku, jednak Senat wyraził sprzeciw, a niektórzy ustawodawcy argumentowali, że szkoły miały już wystarczająco dużo czasu na wycofanie tych praktyk. Senat zmienił datę na 2022 roku, a Izba zgodziła się na tę poprawkę.

Senator Ann Gillespie, demokratka z Arlington Heights, która popierała natychmiastowy zakaz stosowania zamiast dwuletniego okresu na wprowadzenie zmian, powiedziała, że „szkoły od ponad roku wiedziały, że nadchodzą takie zmiany”. Dodała, iż badania przeprowadzone przez Council of State Governments wykazały, iż w przypadku 32 stanów, które zakazały stosowania przymusu fizycznego w szkołach, średni czas wycofywania tych praktyk wynosił trzy miesiące, a w 19 wszedł w życie natychmiast.

Wygrana dzieci

„Po trwających półtora roku negocjacjach stan Illinois w końcu wszedł na drogę zmierzającą do ostatecznego wyeliminowania tych krzywdzących praktyk” – powiedział Kyle Hillman z National Association of Social Workers. Chociaż przyznał, iż ustawa nie jest w stanie natychmiast zakończyć tych działań, nazwał ją „prawdziwą wygraną dla dzieci, które obecnie stoją w obliczu tych traumatycznych interwencji”.

W ubiegłym tygodniu pojawiły się dane, które wykazały, że w ciągu ostatnich 10 miesięcy, czyli w czasie, kiedy wiele szkół pozostawało zamkniętych z powodu pandemii Covid-19, prawie 2,400 uczniów doświadczyło zamknięcia w pokojach izolacji lub przymusi fizycznego ponad 15,000 razy. Ponad 90% z nich stanowili uczniowie niepełnosprawni. Ponad 8 na 10 uczniów to chłopcy, a jedna czwarta to osoby czarnoskóre. 2 na 10 uczniów było w klasach pre-k, kindergarten lub pierwszej.

jm