40 lat NSZZ „Solidarność”
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W czterdziestą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych popularny chicagowski wysokościowiec – Willis Tower oraz kopuła Wrigley Building i ściana frontowa budynku Konsulatu Generalnego RP zostały podświetlone logiem tegorocznych obchodów rocznicowych – „40 Solidarność”.

Ostatniego sierpnia wieczorem przed siedzibą konsulatu polskiego w Wietrznym Mieście odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia z sierpnia 1980 roku. Rozpoczął ją hejnał i hymn zagrany z okna konsulatu przez Filipa Czarkowskiego. Wartę honorową przed wejściem do budynku trzymał poczet sztandarowy Koła „Solidarność” z chorążym Marcinem Wyżykowskim. Witając uczestników rocznicowych obchodów o znaczeniu podpisanych Porozumień Sierpniowych dla wolnościowych dążeń ruchu solidarności mówiła zastępca konsula generalnego RP w Wietrznym Mieście, konsul Małgorzata Bąk-Guzik.

„Gromadzimy się w ten szczególny wieczór, aby wspólnie uczcić czterdziestą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, które przyczyniły się do upadku komunizmu i zakończenia zimnowojennego podziału świata” – powiedziała pani konsul podkreślając, że „Solidarność” to wyjątkowy ruch w historii świata. Nie byłoby sukcesu tego ruchu bez wiary, zainteresowania i bohaterstwa milionów Polaków, którzy odważyli się stawić opór niesprawiedliwości panującej w zniewolonej ojczyźnie i powołali ją do życia. Przypomniała nazwiska działaczy, którzy stali na czele ruchu. Nawiązała do postsolidarnościowego dziedzictwa, które jest przykładem dla innych narodów, a Polska stara się wspierać wolnościowe dążenia innych. Zacytowała słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który podczas trzeciej wizyty w Ojczyźnie powiedział: „Solidarność, to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciwko drugim”.

Prezes Koła „Solidarność" w Chicago Bogdan Strumiński mówiąc o narodzinach NSZZ „Solidarność”, który został w Polsce zarejestrowany w listopadzie 1980 roku, wskazał na wydarzenia robotniczych zrywów w powojennej historii Polski oraz wcześniejszych działań niepodległościowych, jako podwalin dla ruchu solidarnościowego, który 40 lat temu ogarnął cały kraj. Mówca, jako uczestnik sierpniowych wydarzeń, wskazał na potrzebę przekazywania prawdy o nich młodym ludziom, aby ona przetrwała w kolejnych pokoleniach Polaków. Przypomniał, że bazując na dotychczasowych doświadczeniach robotnicy nie wyszli na ulice, aby strajkować, ale rozpoczęli działania protestacyjne na terenie zakładów i fabryk, aby utrudnić i uniemożliwić ówczesnej władzy spacyfikowanie strajkujących, co w bezpośredni sposób przyczyniło się do sukcesu Sierpnia 80.

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula wskazał na jedność, jako czynnik, który doprowadził do pomyślności w działaniach solidarnościowych. Przypomniał, że chicagowska Polonia wspierała rodaków w kraju. Jedną z takich form wsparcia była pomoc finansowa. „Polonia dążyła do tego, żeby Polska była wolna i tak się też stało, bo w jedności siła” – podkreślił prezes.

Dyrektor Polskiej Misji Duszpasterskiej Trójcy Świętej w Wietrznym Mieście, ks. Andrzej Totzke odwołując się do myśli Św. Jana Pawła II „Nie ma Solidarności bez miłości”, przypomniał, że czerpiemy ją z wiary i przez to daje nam siłę. Tę siłę potęgowali kapłani epoki, obok Ojca Świętego kapelan Solidarności, ks. Jerzy Popiełuszko i ks. kardynał Stefan Wyszyński oraz wielu innych. „Słowo solidarność bardzo wiele mówi. Być razem, pomagać sobie wzajemnie i walczyć o te wartości, które są wpisane bardzo mocno w życie narodu” – powiedział duszpasterz, życząc pomyślności polskiemu narodowi, Polsce i wszystkim krajom, które walczą o wolność i demokrację, czego najnowszym przykładem są działania narodu białoruskiego.

Obecna na uroczystości wraz z grupą działaczek ruchu „Białorusini w Chicago” Zhanna Charnia Charnjauskaya dziękowała Polakom za wsparcie ich narodu w dążeniu do wolności i wskazała na „Solidarność” jako dobry przykład, jak ten cel osiągnąć. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „Murów” Jacka Kaczmarskiego oraz iluminacja świetlna na frontonie budynku konsulatu biało-czerwonego loga tegorocznych obchodów „40 Solidarność”.

Obok wspomnianych szefów organizacji polonijnych w gronie uczestników uroczystości byli także: prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej Józef Cikowski z grupą członków zarządu, prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Tadeusz Młynek z koordynatorkami Przystanku Historia Heleną Sołtys, wiceprezes ZNP i Bernadettą Manturo, prezes Związku Lekarzy Polskich Marek Rudnicki oraz kilkoro innych działaczy i uczestników wydarzeń sprzed 40 lat.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak