----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

W minioną niedzielę uroczyście celebrowano w Chicago obchody Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w Ameryce zorganizowane przez wydział stanowy Kongresu Polonii Amerykańskiej. Z tej okazji z udziałem ponad 300 osób w sali bankietowej Allegra odbył się bankiet wydziału stanowego KPA. Punktem kulminacyjnym 51. Gali było wręczenie Nagród Dziedzictwa przyznawanych przez wydział w uznaniu zasług promowania Polski i polskości w amerykańskim społeczeństwie.

Tegorocznym laureatem Nagrody Dziedzictwa został prof. Marek Rudnicki, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, University of Cincinnati oraz Columbia University w Nowym Jorku. W 1999 roku został wykładowcą University of Illinois. Znakomity lekarz i społecznik, który w ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce jako kandydat bezpartyjny z poparciem Prawa i Sprawiedliwości ubiegał się o mandat senatora uzyskując blisko 200 tys. głosów. Laureat jest znanym działaczem na rzecz obrony dobrego imienia Polski i Polaków. Przez minione dwie kadencje kierował Związkiem Lekarzy Polskich w Chicago. Między innymi zainicjował cykl bezpłatnych badań i konferencji edukacyjnych dla kobiet zagrożonych rakiem piersi.

DSC 8416

Grupa laureatów nagród dziedzictwa wydziału KPA w Illinois

Nagrodą Dziedzictwa uhonorowano również działający od 1946 roku w Chicago Związek Lekarzy Polskich w Ameryce. Związek jest sponsorem funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów medycyny z Polski i USA oraz wielu innych akcji pomocowych. Jedną z najnowszych była pomoc Polakom w walce z Covid-19 oraz udział w zorganizowaniu wizyty lekarzy z Polski, którzy wspomagali społeczeństwo włoskie w walce z epidemią. W imieniu związku nagrodę odebrał prezes ZLP Piotr Brukasz.

Biskup Andrzej Wypych, dyrektor Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii został uhonorowany tytułem Public Service Award. Przejmując kilka lat temu stery działającej w Chicago od 78 lat Ligi zainicjował uruchomienie funduszu stypendialnego dla polonijnych studentów. W ciągu czterech edycji kapituła funduszu przyznała 41 stypendiów po 5 tys. dolarów każde. W tegorocznym rozdaniu uhonorowanych zostało 16 młodych ludzi związanych ze środowiskiem katolickim. Jego Ekscelencja był fundatorem pięciu nagród. Ze względu na obowiązki duszpasterskie nagrodę odebrał dzień później, podczas poniedziałkowego zebrania wydziału KPA.

DSC 8725

Jego Ekscelencja, ks. biskup Andrzej Wypych został uhonorowany podczas poniedziałkowego posiedzenia wydziału KPA. Obok mistrzowie ceremonii wręczania wyróżnień, wiceprezes KPA Bożenna Haszlakiewicz i prezes Mirosław Niedziński

Nagrodę Academick Award odebrała prof. Bożena Nowicka-McLees, wykładowca na uniwersytecie Loyola. Twórczyni programu literatury polskiej na tej uczelni oraz wielu innych akcji promujących polską literaturę i historię. Laureatka jest organizatorką wielu konferencji naukowych poświęconych polskiej literaturze i jej wybitnym przedstawicielom.

Tegoroczna Business Award trafiła w ręce pary popularnych biznesmenów i darczyńców, właścicieli salonu meblowego IDEA, Agnieszki i Marka Kowalczyków, którzy od 20 lat wspomagają liczne akcje i fundacje charytatywne oraz dobroczynne z Darem Serca, Muzeum Polskim, Fundacja Kościuszkowską na czele.

Polski burmistrz miasteczka Justice Krzysztof Wąsowicz, absolwent krakowskiej uczelni odebrał Civic Award. Gdy kilka lat temu laureat przejmował stery w tej miejscowości jej budżet był na kilkumilionowym minusie. Obecnie jest zbalansowany, a miasto realizuje wielomilionowy projekt przebudowy węzła komunikacyjnego autostrady I-294 w rejonie skrzyżowania ulic 79 i Archer. Kierowane przez „Krisa” miasteczko uważane jest za jedno z najbezpieczniejszych w rejonie chicagowskiej aglomeracji.

Nagrodę Philantropic Award przyznaną Legionowi Młodych Polek odebrała prezes Kathy Leśny-Evans. Założona w 1939 roku przez polonijne działaczki organizacja niosła pomoc Polakom w okresie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu. Jest organizatorem najstarszej i najbardziej prestiżowej charytatywnej imprezy towarzyskiej, jaką w Wietrznym Mieście od 80 lat jest Bal Amarantowy. W ostatnich dwóch dekadach Legion swoją pomoc kieruje głównie do środowiska polonijnego.

Nagrodą prezesa KPA uhonorowany został polonijny przedsiębiorca z Kanady, Andrew Sochaj, właściciel firmy produkującej części do samolotów rożnych typów „Cyclone Manufacturing” mającej swoje oddziały w Toronto, Kraśniku i na Taiwanie.

DSC 8506

Poloneza czas zacząć. W pierwszej parze prof. Marek Rudnicki

Fundacja Charytatywna KPA ustanowiła nagrodę humanitarną. Jej laureatem został dr Willi Wiliams, hojny darczyńca. W okresie pandemii jego fundacja przekazała dziesiątki tysięcy dolarów dla polonijnych parafii, szkół, Muzeum Polskiego, zespołów tanecznych i organizacji społecznych.

Zarząd wydziału postanowił również uhonorować swoich działaczy pamiątkowymi plakietami. W tym gronie znaleźli się wiceprezesi: Bożenna Haszlakiewicz, która stała na czele komitetu przygotowującego galę i wraz z prezesem Mirosławem Niedzińskim wręczała nagrody, Walter Bochenek, I wiceprezes wydziału, autor patriotycznego programu artystycznego z udziałem zespołu „Polonia” oraz była skarbnik Ewa Cholewiński i były wieloletni sekretarz wydziału Jan Płachta.

Na ręce prezesa Mirosława Niedzińskiego napłynęły liczne listy gratulacyjne. Między innymi z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego, wicedyrektora Ośrodka Polskiej Edukacji za Granicą Piotra Semeniuka, prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych Janusza Kasina, skarbnika stanu Michaela Frerichsa oraz Jego Ekscelencji, ks. biskupa Andrzeja Wypycha. Osobiście życzenia przekazali konsul Agata Grochowska, skarbnik miasta Chicago Melissa Conyears-Ervin oraz stanowi legislatorzy.

O działalności Kongresu mówił prezes wydziału Mirosław Niedziński oraz szef krajowy KPA Frank Spula. Część oficjalną Gali zakończył polonez w wykonaniu tancerzy zespołu „Polonia”, którzy zaprosili gości do wspólnego tańca. Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił zgromadzonym ks. kanonik Tadeusz Dzieszko, proboszcz parafii pw. św. Faustyny. Mistrzem ceremonii był Łukasz Dudka.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP