----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

19 listopada 2020

Udostępnij znajomym:

...zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska”

Czternastego listopada w siedzibie Związku Klubów Polskich Teatr Ludowy „Rzepicha” wystawił niepodległościowy program słowno-muzyczny autorstwa Aliny Szymczyk poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i polskiej drodze do niepodległości. Artyści zaprezentowali liczne myśli i sentencje marszałka oraz utwory poetyckie z książki autorstwa prof. Janusza Piotra Kowalkowskiego „Raport Marszałka dla przyszłości narodu”.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa w intencji Ojczyzny i bohaterów odzyskania niepodległości, do której zaprosił zgromadzonych prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego rozpoczął się spektakl słowno-muzyczny.

„Autor przekazuje nam piękną poezję nasyconą ogromną dawką patriotyzmu oraz powiedzeń marszałka Józefa Piłsudskiego, co wręcz stanowi dokument o wartości historycznej dla potomnych. Słowem pełnym ekspresji przedstawia marszałka jako patriotę walczącego o wolność ukochanej Ojczyzny. Pomimo, że sąsiedzi wymazali Polskę z mapy Europy na długie 123 lata dopuszczając się grabieży ziem polskich, to Polacy nie złożyli broni i pomimo klęsk wielu powstańczych zrywów, doprowadzili do wolności, między innymi dzięki takim ludziom jak marszałek Józef Piłsudski.” – powiedziała Alina Szymczyk, autorka scenariusza sobotniego spotkania. Wiersze czytali członkowie Zrzeszenia Literatów Polskich im. św. Jana Pawła II; Ewa Bielicka, Anna Mili Purymska, Alina Szymczyk i Jan Żółtek. Recytatorzy słowami poety przypomnieli, że polscy żołnierze przeszli przez okopy, równiny pól bitewnych często grzebiąc trupy w zbiorowych grobach i tuląc sieroce głowy.

„Teraz zapalmy im znicze za tamtą codzienność, za matkę co kirem dekorowała sztandary. Powinna ich wszystkich przytulić do piersi i pobłogosławić, a w zamian nad ich głowami łany pól szumią pieśniami legionów” – pisał prof. Kowalkowski.

Nad oprawą muzyczną wieczoru czuwała kapela ludowa w składzie: Zdzisław Kłosowski, Józef Kramarczyk, Bronisław Nowak i Igor Haljanty oraz grupa śpiewaków: Maria Czerwonka, Jolanta Kulikowska, Łucja Strękowska, Katarzyna Sulejewska, Kazimierz Szymański, Ryszard Chmura i Władysław Wytrwał.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----