----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Kalifornia stała się pierwszym stanem w USA, w którym lokalni politycy uznali za sprzeczne z prawem ściąganie prezerwatywy podczas stosunku bez wyraźniej zgody partnera – chodzi o tzw. "stealthing”, zamiennie używane z określeniem „non-consensual condom removal”. Uznanie tego czynu za przestępstwo otwiera drogę do pozwów i ewentualnych odszkodowań. Ustawę podpisał gubernator Gavin Newsom i nie sprzeciwili się jej ani republikanie, ani demokraci.

Pomysłodawczyni

„Chcieliśmy mieć pewność, że stealthing to zachowanie nie tylko niemoralne, ale także nielegalne” – mówi pomysłodawczyni ustawy Cristina Garcia z partii demokratycznej. "Pracuję nad ustawą dotyczącą tego czynu od 2017 roku i jestem podekscytowana, że teraz istnieje pewna odpowiedzialność dla tych, którzy popełniają ten czyn. Napaści seksualne, zwłaszcza te na kobietach o kolorze skóry innym niż biały, są wiecznie zamiatane pod dywan" – dodała. Polityk swój pomysł opiera o badania naukowców z Uniwersytetu Yale, którzy uważają, że stealthing jest bezpośrednim atakiem na wolność i niezależność zarówno kobiety jak i mężczyzny – ci ostatni także mogą paść ofiarą tego procederu. Według dziennikarzy brytyjskiego "Guardian", około 12 procent młodych kobiet doświadczyło w trakcie swojego życia stealthingu. Otwarcie do takich zachowań przyznaje się 10 procent mężczyzn.

Prawny punkt widzenia

Nowe prawo uznaje usunięcie prezerwatywy bez zgody partnera za napaść na tle seksualnym i stwierdza, że to zachowanie powoduje długotrwałe fizyczne i emocjonalne szkody dla jego ofiar – taki zapis będzie widniał w kodeksie cywilnym, ale pomysłodawcom ustawy nie udało się wprowadzić analogicznej kary za to przestępstwo w kodeksie karnym. Oznacza to, że sprawca stealthingu będzie podlegał karze za to przestępstwo wyłącznie na gruncie prawa cywilnego. Ułatwi to ofiarom dochodzenie swoich praw i otrzymanie należnych odszkodowań za wyrządzone szkody. Cristina Garcia wyraziła niezadowolenie z tego powodu, bo pierwotnie opracowany przez nią projekt ustawy stanowił, że stealthing będzie zabroniony zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. Niektórzy prawnicy twierdzą, że na gruncie kalifornijskiego kodeksu karnego stealthing może być uznawany za wykroczenie polegające na napaści seksualnej.

fk