----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

12 listopada 2020

Udostępnij znajomym:

Końcowym akordem rocznicowych obchodów Święta Niepodległości była wieczorna msza święta odprawiona w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Anielskiej w intencji pomyślności Polski, Polonii, weteranów, polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej oraz stulecia ustanowienia w Chicago Konsulatu Generalnego RP.

Głównym celebransem nabożeństwa w asyście ks. Zdzisława Torby oraz o. Marka Janowskiego, który wygłosił kazanie i miejscowych duszpasterzy, był ks. Marek Smółka, koordynator ds. Duszpasterstwa Polonijnego Archidiecezji Chicagowskiej, który przekazał gratulacje i życzenia od metropolity chicagowskiego, kardynała Blase Cupicha.

Obok delegacji Konsulatu Generalnego RP z konsul Małgorzatą Bąk-Guzik na czele w nabożeństwie wzięli reprezentanci GN Illinois z podpułkownikiem Andrew Adamczykiem na czele oraz prezesi i przedstawiciele wielu organizacji polonijnych. Związek Narodowy Polski i Kongres Polonii Amerykańskiej reprezentował prezes Frank Spula oraz prezes wydziału stanowego KPA Mirosław Niedziński. Obecny był prezes Związku Podhalan Józef Cikowski, prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć, przew. ZHP Beata Chodorowska-Niebrugge, prezes ZNP Tadeusz Młynek, prezes i wiceprezes Legionu Młodych Polek Kathy Leśny-Evans i Paulina Kulka, prezes Związku Lekarzy Polskich Marek Rudnicki, komendant SWAP Andrzej Jańczak, wiceprezes Naszej Unii Robert Radkowski, uczestnik Powstania Warszawskiego Stanisław Stawski i wielu innych. Wartę honorową przy ołtarzu zaciągnęły poczty sztandarowe organizacji polonijnych.

Rocznicowe życzenia Polonii w imieniu władz Rzeczypospolitej przekazała konsul Małgorzata Bąk-Guzik, która przypomniała, że to właśnie świątynia NMP Anielskiej była kościołem, do którego w dniu swojego przyjazdu do Chicago przybył pierwszy konsul RP w Wietrznym Mieście, były sędzia Zygmunt Nowicki. To był dziejowy moment, w którym ziściły się oczekiwania Polonii, aby w chicagowskiej metropolii rezydował polski konsul. „Dzisiaj oddajemy hołd tym wszystkim, którym zawdzięczamy wolną Ojczyznę, nasze przepełnione wdzięcznością myśli i serca są z nimi (…). Wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze, więc doceniajmy i celebrujmy te piękne wartości nie tylko w dzień świąteczny, ale na co dzień. Bądźmy razem, bądźmy solidarni”.

Pani konsul odczytała listy, jakie na jej ręce jako organizatora uroczystości oraz do uczestników skierowali Prezydent RP Andrzej Duda i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau. „W wielkim dziele odrodzenia polskiej państwowości ważny udział miała amerykańska Polonia. Zawsze będziemy pamiętać, że ochotnicy z polskim rodowodem ze Stanów Zjednoczonych i Kanady stanowili trzon Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, która swoją zbrojną siłą przypomniała światu o polskiej sprawie, a potem odegrała znaczącą rolę w bojach o ukształtowanie granic niepodległej Rzeczypospolitej” – napisał prezydent przypominając historię wzajemnej współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz przekazując wyrazy uznania, gratulacje i życzenia pracownikom polskiej placówki dyplomatycznej za jej zaangażowanie w służbie dla dobra Polski i Polonii. Gratulacje i życzenia nadesłali także: wiceminister MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, burmistrz Chicago Lori Lightfoot, prokurator Generalny Illinois Kwame Raoul oraz skarbnik Powiatu Cook Maria Pappas.

Nad oprawą muzyczną nabożeństwa czuwali śpiewaczka Anna Mazur-Krawczyk oraz organista Corrado Cavalli z kościoła pw. św. Jana Kantego. Z okazji jubileuszu stulecia KG wydana została okolicznościowa publikacja zawierająca rys historyczny polskiej placówki, nazwiska konsuli generalnych kierujących pracą od początku ustanowienia konsulatu oraz treści nadesłanych życzeń i gratulacji. Przy wyjściu ze świątyni uczestnicy nabożeństwa otrzymali słodkie upominki.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----