Na Sanktuarium im. św. Jana Pawła II
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

41. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową chicagowska Polonia uczciła udziałem w nabożeństwach i spotkaniu z przebywającym w Wietrznym Mieście nuncjuszem papieskim, arcybiskupem Henrykiem Nowackim, który był gościem chicagowskiego Oddziału Centrum Jana Pawła II.

Jego Ekscelencja odprawił nabożeństwa dziękczynne w parafiach pod wezwaniem św. Trójcy, św. Konstancji, Miłosierdzia Bożego w Lombard oraz Jezuickim Ośrodku Milenijnym. W niedzielne popołudnie, 27 października był gościem honorowym bankietu wydanego przez Centrum Jana Pawła II w sali bankietowej Jolly Inn. W gronie gości honorowych obecni byli także księża: Andrzej Iżyk, Ryszard Miłek, Andrzej Totzke, Tadeusz Dzieszko, Józef Dobosz, o. Piotr Puć oraz wicekonsul Piotr Semeniuk.

Hymny narodowe wykonała Emilia Walasik. Wartę honorową zaciągnęli kosynierzy z Fundacji Parafii Strzelce Wielkie. O działalności założonego w 2013 roku przez kardynała Stanisława Dziwisza Centrum im. Jana Pawła II mówił przewodniczący chicagowskiego oddziału Centrum, dr Jan Jaworski, który był inicjatorem przyjazdu Jego Ekscelencji do Chicago. Dr Jan Jaworski, autor książki o patriotyzmie Ojca Świętego Jana Pawła II mówił również o zadaniach Centrum, którego główną misją jest promowanie nauki Papieża Polaka. Mówca przybliżył również postać i osiągnięcia dostojnego gościa, który przez kilka lat miał okazję współpracować ze św. Janem Pawłem II.

Ks. arcybiskup urodził się w 1946 roku na terenie diecezji tarnowskiej, gdzie ukończył seminarium duchowne. Pracował w duszpasterstwie na terenie tej diecezji oraz we Włoszech, Niemczech i Francji. Studiował również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie oraz Papieskiej Akademii Kościelnej. Sakrę biskupia otrzymał z rąk Jego Świątobliwości, św. Jana Pawła II. Jego zawołaniem stały się słowa „Mocni wiarą”. W 2001 roku został wyniesiony do godności arcybiskupa oraz nuncjusza apostolskiego. Przez wiele lat pełnił posługę w watykańskiej dyplomacji na terenie kilku krajów Europy i Ameryki Południowej. Włada kilkoma językami.

„Pragnę całym sercem podziękować ks. arcybiskupowi, że jako przyjaciel naszego świętego Papieża Jana Pawła II był z nami w 41- rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową i przekazał nam nauczanie i wspomnienie o świętym. Niech twoje zawołanie biskupie „Mocni wiarą” uczyni nas rodaków mocnymi wiarą w życiu i patriotyzmie. Dziękuję naszej Polonii za uczestnictwo w tych spotkaniach” – powiedział dr Jan Jaworski.

Mówiąc o swoich doświadczeniach pracy w nuncjaturze watykańskiej oraz bezpośredniej relacji z Jego Świątobliwością, ks. arcybiskup podkreślał wielki patriotyzm i umiłowanie ojczyzny Papieża Polaka. Jego niezwykle cechy charakteru, jakimi z pewnością były niezwykła wrażliwość na los innych ludzi, delikatność i dążenie do świętości. Arcybiskup zaprezentował sutannę papieską, którą otrzymał od św. Jana Pawła II przed jego śmiercią.

W części artystycznej bankietu zgromadzeni wysłuchali ulubionej pieśni papieża „Barka” oraz „Ty tylko mnie poprowadź”, które zaśpiewała Emilia Walasik. Wiersze Adama Lizakowskiego czytała Anna Jeleń. Artysta rzeźbiarz Leonard Szczur wręczył arcybiskupowi figurę Chrystusa Króla własnego autorstwa. Dochód z bankietu zostanie w całości przekazany na budowę Centrum JP II w Krakowie

Podczas pobytu w Wietrznym Mieście, jego Ekscelencja złożył kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim na cmentarzu św. Wojciecha w Niles oraz spotkał się z prezesem Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszkiem Spulą.

Tekst: Andrzej Baraniak