Spada oczekiwana długość życia w Ameryce
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Z nowego raportu Centers for Disease Control and Prevention wynika, że średnia przewidywana długość życia w Stanach Zjednoczonych spadła o cały rok w pierwszej połowie 2020 roku.

Oczekiwana średnia długość życia dla całej populacji USA wyniosła 77.8 lat - to spadek o 1 roku w porównaniu do 78.8 w 2019 roku. W przypadku mężczyzn średnia oczekiwana długość życia wynosiła 75.1 - spadek o 1.2 roku w porównaniu z 2019, a w przypadku kobiet spadla ona do 80.5 lat - spadek 0 0.9 roku w stosunku do 2019.

Zgony z powodu Covid-19 są głównym czynnikiem wpływającym na ogólny spadek oczekiwanej długości życia w USA między styczniem a czerwcem 2020 roku - twierdzi CDC. Ale to nie jedyny powód, także wzrost liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków odpowiada za część tego zjawiska.

60

Spadek ten jest jeszcze bardziej widoczny w społecznościach kolorowych. Według raportu, wynosi on 2.7 roku w przypadku osób czarnoskórych, 1.9 dla Latynosów i 0.8 roku dla białych.

"Roczny spadek, chociaż wydaje się niewielki, jest zauważalny" - powiedziała Mercedes Carnethon z Northwestern University Feinberg School Of Medicine. "Tracimy przewidywalną długość życia pomimo lepszych terapii medycznych i możliwości zapobiegania".

Średnia przewidywana długość życia jest oparta na pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku, które obejmują około trzech miesięcy pandemii koronawirusa.

"Covid ujawnił różnice społeczne, które istniały wcześniej. Weźmy przykład takiego miasta, jak Chicago, gdzie jeszcze przed Covid istniała różnica między przewidywaną długością życia czarnych i białych mieszkańców, wynosząca 8.6 roku" - powiedział dr David Ansell z Rush University i autor książki "The Death Gap: How Inequality Kills".

Analiza z 2019 roku wykazała 30-letnią różnicę w przewidywanej długości życia między dzielnicami Streeterville i Englewood, które są oddalone od siebie o zaledwie 9 mil. W Steeterville, położonym w pobliżu centrum Chicago, wynosiła ona 90 lat, a w Englewood zaledwie 60. W 2018 roku West Side United odkryło 16-letnią różnicę w oczekiwanej długości życia między centrum Chicago (Loop), a West Garfield Park, które dzieli odległość jedynie 6 mil.

W raporcie CDC oszacowano oczekiwaną długość życia w USA na podstawie tymczasowych liczb zgonów w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku. Jego autorzy zwracają uwagę na kilka ograniczeń tych szacunków. Po pierwsze, dane pochodzą z pierwszych sześciu miesięcy roku - więc nie odzwierciedlają całości pandemii Covid-19. Istnieje również sezonowość we wzorcach zgonów, przy czym zazwyczaj więcej zgonów ma miejsce zimą niż latem. Dane dotyczące okresu 6 miesięcy tego nie odzwierciedlają. Kolejnym ograniczeniem jest to, że pandemia Covid-19 dotknęła różne części Stanów Zjednoczonych w różnych porach roku. Obszary najbardziej dotknięte w pierwszej połowie 2020 roku są bardziej zurbanizowane i mają inną demografię niż te dotknięte wirusem w dalszej części roku. W rezultacie autorzy twierdzą, że średnia oczekiwana długość życia dla pierwszej połowy 2020 roku może być niedoszacowana. Jednak wiadomo, że pandemia skróciła oczekiwaną długość życia w Stanach Zjednoczonych - podsumowują badania.

jm