Sprawcy przestępstw z bronią zwalniani za kaucją
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Departament chicagowskiej policji intensyfikuje kampanię przeciwko przemocy z bronią palną. Jej częścią jest platforma internetowa pod nazwą „Gun Offenders Dashboard”.

Ogłoszenie nowego narzędzia internetowego nastąpiło po najbardziej brutalnym weekendzie w tym roku w Chicago, w czasie którego 55 osób zostało postrzelonych, w tym siedem śmiertelnie. W tym samym czasie doszło do masowych strzelanin w El Paso w Teksasie oraz w Dayton w Ohio, w których uzbrojeni w karabiny sprawcy zabili 31 osób, a ponad 50 ranili.

Celem uruchomionej platformy „Gun Offenders Dashboard” (https://home.chicagopolice.org/online-services/data-dashboards/) jest pokazanie, w jaki sposób sprawcy przestępstw z użyciem broni są traktowani przez prokuratorów i sędziów. Za pomocą witryny, aktualizowanej co tydzień, będą udostępniane informacje dotyczące aresztowań oraz wyznaczanych przez sądy kaucji.

Komendant chicagowskiej policji, nadinspektor Eddie Johnson, przedstawił w poniedziałek ten usprawniony sposób śledzenia spraw związanych z bronią palną, prezentujący dane dotyczące aresztowań.

Jak mówił, witryna zapewnia społeczeństwu dostęp do informacji na temat osób aresztowanych za przestępstwa związane z bronią, postawionych im zarzutów, wysokości wyznaczonej kaucji i ich zwolnienia z aresztu.

Jonathan Lewin, szef biura ds. technicznych chicagowskiej policji, powiedział, że utworzenie portalu na stronie internetowej departamentu (home.chicagopolice.org) zajęło kilka miesięcy. Bazę danych stworzono na podstawie publicznie dostępnych informacji policji w Chicago, biura szeryfa powiatu Cook i sądu okręgowego Cook County. Portal będzie aktualizowany co tydzień.

Prezentując portal dziennikarzom Lewin poinformował, że spośród ponad 1,100 osób aresztowanych przez policję pod zarzutem przestępstw kryminalnych popełnianych z bronią pomiędzy 1 maja a 28 lipca, około dwie trzecie – czyli 719 - zostało zwolnione za kaucją, a 34 procent - 380 - pozostało w areszcie. Zarzuty postawione sześciu osobom zostały odrzucone.

Powołując się na dane departamentu, Lewin powiedział dziennikarzom, że prawie 13 procent dorosłych aresztowanych za przemoc z bronią, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do poniedziałku, zostało po raz kolejny aresztowanych w związku z ponownym użyciem broni lub innymi przestępstwami kryminalnymi. Około 34 procent zostało ponownie aresztowanych za inne przestępstwa.

Od czasu powołania na stanowisko komendanta chicagowskiej policji w 2016 roku, nadinspektor Eddie Johnson wielokrotnie krytykował system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych za to, że zbyt wielu przestępców jest zwalnianych z aresztów i wraca na ulicę w ciągu kilku dni od ich zatrzymania. Johnson uważa, że to się musi zmienić, bo powoduje to, że ofiary przestępstw rzadziej współpracują z policją.

Takie decyzje sędziów krytykuje także burmistrz Lori Lightfoot. “Nie powinni być na wolności. Nie powinni wracać na ulicę. Nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa w dzielnicach, jeśli tacy ludzie lawirują w systemie” - powiedziała Lightfoot.

Biuro szefa sądów powiatu Cook, sędziego Timothy’ego Evansa, opublikowało ostatnio dane, z których wynikało, że aresztowani za przestępstwa kryminalne rzadko wychodzą za kaucją. Od października 2017 r. do grudnia 2018 r. mniej niż 150 z około 24,000 aresztowanych w powiecie Cook zostało zwolnionych z aresztu po wpłaceniu kaucji, z tego około 0.6% po wyjściu na wolność było zaangażowanych w nowe brutalne przestępstwa.

JT

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: