Dolnoślązacy z Betlejemskim Światłem Pokoju
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Na opłatkowym przyjęciu spotkali się członkowie kierowanego przez dr Łucję Mirowska-Kopeć Towarzystwa Dolnośląskiego w Wietrznym Mieście.

Uczestników Wigilii, która 8 grudnia odbyła się w siedzibie Związku Klubów Polskich przy 5835 W. Diversey odwiedziła druhna Lucy Bucki. Harcmistrzyni przekazała Dolnoślązakom Betlejemskie Światło Pokoju, które tradycyjnie za pośrednictwem austriackich linii lotniczych przywędrowało z Ziemi Świętej przez Wiedeń i Kanadę do Stanów Zjednoczonych.

„Nadrzędnym celem naszych spotkań jak ten wigilijny wieczór, czy też organizowane przez nasze towarzystwo zabawy, pikniki lub też wspólne wyprawy na zbieranie jagód lub wiśni, jest z jednej strony integracją środowiska mieszkańców Dolnego Śląska, a z drugiej, zbieraniem środków finansowych dla naszych podopiecznych w ośrodku opiekuńczo-leczniczym dla dzieci w Wierzbicach Wrocławskich oraz inne cele charytatywne. W lecie przekazaliśmy podopiecznym tysiąc dolarów. Na Boże Narodzenie wysłane zostało kolejne 800 dolarów, które zebraliśmy na loterii fantowej podczas ostatniej zabawy jesiennej” – powiedziała składając świąteczne życzenia prezes Łucja Mirowska-Kopeć.

Dom w Wierzbicach jest obecnie stałym beneficjentem pomocy ze strony Towarzystwa, ale nie jest jedynym. W swojej kilkunastoletniej historii organizacja wspierała Wrocławskie Hospicjum Ojców Bonifratrów, Dom Dziecka w Bolesławcu, prowadziła zbiórkę dla poszkodowanych podczas katastrofalnych powodziach, jakie nawiedzały Dolny Śląsk, a szczególnie rejon Zgorzelca i Bogatyni. Organizacja przyjęła sobie za cel działania integrację środowiska chicagowskich mieszkańców tego regionu Polski i propagowanie w „Wietrznym Mieście” kultury i tradycji regionu oraz organizowanie pomocy charytatywnej dla jego mieszkańców.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak