----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

16 października w Polskiej Szkole Sobotniej im. Gen. Władysława Andersa w Wietrznym Mieście uroczyście celebrowano Dzień Patrona i Dzień Nauczyciela.

Witając uczestników obchodów dyrektor placówki Wiesława Dziedzic powiedziała, że szkolna celebracja obydwu świąt jest organizowana w Miesiącu Polskiego Dziedzictwa Narodowego w USA, jakim jest październik. Są wyrazem uznania dla patrona szkoły, wybitnego dowódcy i żołnierza, a więc osoby, którą należy podziwiać i brać z niej przykład oraz wszystkich tych, którzy rozsławili imię Polski oraz obecnie przyczyniają się do wychowywania młodego pokolenia Amerykanów polskiego pochodzenia w duchu patriotyzmu, wiary katolickiej i przywiązania do polskości.

DSC 4822

16 października w szkole im. Gen. Władysława Andersa celebrowano Dzień Patrona i Nauczyciela

Uroczystość rozpoczęło wejście na salę szkolnego pocztu sztandarowego i odśpiewanie polskiego hymnu narodowego, po którym uczniowie klasy czwartej i piątej zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny o patronie. Występ zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Czerwone maki”. Następnie młodzież z klasy siódmej wystawiła program poświęcony nauczycielom i uczniom. Były zabawne wiersze, anegdotki i piosenki ukazujące uroki uczniowskiego życia w polskiej szkole. Wychowawczyni klasy Dorota Malinowska wręczyła wszystkim nauczycielom magiczne długopisy-słoneczniki, którymi można stawiać jedynie piątki i nie wolno wpisywać żadnych uwag.

DSC 5066

Z długopisami, którymi można stawiać tylko piątki grono pedagogiczne i goście uroczystości

Dyrektor szkoły Wiesława Dziedzic uhonorowała trzy byłe nauczycielki – Barbarę Kubik, Agatę Wodziński i Marię Ślęzak – dyplomami uznania przyznanymi przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich za wieloletnią działalność na rzecz oświaty polonijnej i z podziękowaniami za wspaniałą misję nauczania młodych pokoleń Amerykanów polskiego pochodzenia języka polskiego, tradycji i kultury polskiej. Dyplomami ZNP zostały również wyróżnione nieobecne na uroczystości byłe nauczycielki: Wanda Penar, Maria Serafin, Anna Kubiczek i Krystyna Żak. Były kwiaty dla pedagogów oraz drobne upominki. Oprawę muzyczną zapewnili Mariola Cichocka i Szymon Klimczuk.

DSC 4908

Dzieci i młodzież szkolna przygotowali okolicznościowe programy artystyczne

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP