Gwarantowane przyjęcie na wyższe uczelnie
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W ostatnich latach na uniwersytetach stanowych w Illinois zaobserwowano spadek liczby zapisów. W odpowiedzi na ten problem reprezentant Mark Batinick przedstawił projekt ustawy, która ma na celu powstrzymanie absolwentów szkół średnich przed opuszczaniem stanu.

Ustawa o gwarantowanym przyjęciu na studia (Higher Education Guaranteed Admission Act) ma sprawić, że najlepsi absolwenci szkół średnich – których wyniki testów ACT lub SAT plasują ich wśród 10 najlepszych procent w kraju – zostaliby automatycznie przyjęci na publiczne uniwersytety w Illinois.

„Mój problem z University of Illinois polega na tym, że dajemy im dużo pieniędzy, dlatego musimy upewnić się, że nie tracimy naszych rezydentów” – powiedział Batinick. „Musimy dać naszym mieszkańcom pierwszeństwo, a nie osobom spoza stanu czy spoza kraju”.

Nowe prawo, jeśli zostanie przyjęte, zagwarantuje jedynie przyjęcie. Studenci nadal musieliby samodzielnie opłacić czesne, mieszkanie i inne koszty.

Batinick zajął się również kwestią wysokich kosztów studiowania w Illinois, jako kolejną przyczyną spadku rekrutacyjnego.

„Zajmujemy trzecie miejsce w kraju pod względem finansowania, prawie dwukrotnie więcej niż wynosi średnia krajowa, ale tak naprawdę mamy wysokie koszty nauki w stanie Illinois” – powiedział.

Batinick chce, aby ustawodawcy i przedstawiciele stanowych uniwersytetów rozpoczęli współpracę mającą na celu obniżenie kosztów czesnego i zmniejszenie przeszkód w przyjęciu na studia.

Stanowe uniwersytety już wprowadzają zmiany w zakresie wyników testów. Northern Illinois University oferuje „test-blind admissions”, gdzie studenci nie muszą przedstawiać standardowych wyników testów. University of Illinois w Urbana-Champaign zapewnia z kolei bezpłatne czesne dla studentów z Illinois pochodzących z rodzin o dochodach poniżej $67,000, jeśli zostaną przyjęci.

JM

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: