Jubileusz 140 lat ZNP
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Największa organizacja bratniej pomocy w Stanach Zjednoczonych – Związek Narodowy Polski – 15 lutego obchodziła jubileusz 140 lat istnienia. Z tej okazji w chicagowskim muzeum starych samochodów odbył się bankiet z udziałem blisko 300 osób. Grupa zasłużonych dla organizacji osób otrzymała związkowe wyróżnienia.

„Związek Narodowy Polski, to organizacja, która od 140 lat promuje język, kulturę i historię Polski i Polaków w Stanach Zjednoczonych, żeby nigdy nie zapomnieli o kraju pochodzenia. Cały czas staramy się, żeby ten kierunek utrzymać nie zapominając jednocześnie, że jako kompania ubezpieczeniowa staramy się jak najlepiej dbać o powierzone nam pieniądze” – powiedział prezes ZNP Franciszek Spula przypominając uczestnikom jubileuszu historię organizacji.

Wszystko zaczęło się 15 lutego 1880 roku w Filadelfii. Grupa polskich patriotów z Juliuszem Andrzejkowiczem, Janem Popielińskim, Juliuszem Szajnertem i Julianem Lipińskim na czele zainicjowała powołanie do życia organizacji, która miała za zadanie zjednoczyć rozproszoną wówczas amerykańska Polonię oraz wesprzeć starania Ojczyzny o odzyskanie niepodległości. Jednym z pierwszych posunięć było zainicjowanie wypłacania „pośmiertnego” rodzinom zmarłych członków. Ta forma działalności zyskała aprobatę i doprowadziła w konsekwencji do powstania jednej z największych organizacji bratniej pomocy w Stanach Zjednoczonych, oferującej Polonii szeroki wachlarz ubezpieczeń na życie oraz planów emerytalnych. Rok po założeniu związek utworzył własne wydawnictwo „Zgodę”, a po 28 latach „Dziennik Związkowy, który 15 stycznia tego roku celebrował 112. rocznicę nieprzerwanej obecności na rynku prasowym.

Zadania wspomagania niepodległościowych dążeń narodu polskiego ZNP sumiennie wypełniało na przestrzeni dziesięcioleci. Tylko w minionych dwóch dekadach organizacja aktywnie wspierała przyjęcie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. W ciągu 140 lat istnienia ZNP zrzeszał ponad 2 miliony członków. Zarządza aktywami liczonymi w setkach milionów dolarów. Obecnie liczy ponad sto tysięcy członków.

Gratulacje z okazji 140 lat działalności w imieniu konsula generalnego Piotra Janickiego przekazał wicekonsul Piotr Semeniuk, który życzył dalszej owocnej pracy na rzecz Polonii i Polski. Prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego James J. Robaczewski w asyście skarbniczki ZPRK Agnieszki Bastrzyk wręczyli prezesowi Franciszkowi Spuli oraz pozostałym członkom zarządu okolicznościową plakietę z gratulacjami i życzeniami dalszej współpracy.

Jubileusz stał się okazją do wręczenia grupie członków i osób wspierających związek dyplomów i wyróżnień. Legię Honorową ZNP za całokształt wieloletniej pracy dla związku odebrała była dyrektor Wanda Penar oraz byłe komisarki, Wanda Juda i Mary Woźnik. Jubileuszowymi statuetkami za promowanie i wspieranie organizacji uhonorowani zostali: sekretarz Sądu Okręgowego Powiatu Cook Dorothy Brown, radny 30. dzielnicy Chicago Ariel Reboyras, działaczka ZNP i KPA Mary Anselmo, założycielka Studia Tańca i sprzedawca ubezpieczeń Elizabeth Stolarczuk, redaktor naczelna wydawnictwa związkowego „Zgoda” Alicja Kuklińska oraz autor niniejszej relacji.

Hymny narodowe śpiewała Karolina Baran. Nad oprawą muzyczną jubileuszu czuwał Anthony Kawalkowski. Wiersz na cześć związku w formie odezwy do środowiska członkowskiego o starania i działania na rzecz rozwoju i promowania organizacji napisała i przeczytała Anna Kokoszka. Toast za pomyślność wygłosił skarbnik Steve Tokarski. Całość prowadziła sekretarz Alicja Kuklińska.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak