Konkurs o historii Polski
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Fundacja Patria Nostra zaprasza polonijną młodzież szkolną w wieku od 12 do 19 lat z całego świata do udziału w V edycji filmowego konkursu historycznego. Ma on na celu propagowanie wiedzy o historii Polski i jej dziedzictwa kulturowego, promowanie patriotyzmu oraz budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu półminutowej animacji komputerowej lub 45-sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń historycznych. Aby zarejestrować swój udział należy wejść na stronę internetową: www.konkurs-patrianostra.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Termin rejestracji upływa 15 maja. Natomiast do 31 maja można nadsyłać prace konkursowe – filmy i animacje. Gala finałowa połączona z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród została zaplanowana na 20 września.

Organizatorzy oceniają, że w piątej edycji tej imprezy weźmie udział około 1,500 młodych twórców. W dotychczasowych edycjach wzięło udział blisko 2,700 osób, które zrealizowały ponad 700 filmów i animacji. Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe. Dla zwycięzców przewidziane są wycieczki do Polski i Brukseli. Dzięki udziałowi w czterech dotychczasowych edycjach konkursu z tej formy zwiedzania kraju nad Wisłą skorzystało ponad 200 młodych ludzi.

Patronat nad impreza przyjął Prymas Polski, ks. arcybiskup Wojciech Polak, szef resortu spraw zagranicznych prof. Jacek Czaputowicz, Ambasador RP w USA, prof. Piotr Wilczek. Marszałkowie Sejmu i Senatu RP, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Instytut Pamięci Narodowej.

O udział w imprezie zaapelowała wiceprezes Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Chicago Helena Sołtys. „Zawracam się z apelem do dyrektorów i pedagogów szkół sobotnich o rozpropagowanie idei konkursu wśród polonijnej młodzieży w czasie najbliższych zajęć online. Mamy bardzo wielu zdolnych młodych ludzi, którzy znakomicie sobie radzą z techniką komputerową i filmową. Udział w tym wydarzeniu jest okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, promocji postaw patriotycznych i zdobycia laurów”.

Andrzej Baraniak