----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Odsetek Amerykanów poniżej 65. roku życia bez ubezpieczenia zdrowotnego spadał co roku w okresie od 2010 r., kiedy została podpisana ustawa Affordable Care Act, do 2016 roku, kiedy prezydent Barack Obama odszedł z urzędu. I chociaż liczba nieubezpieczonych w USA wśród osób w wieku poniżej 65 lat wzrosła od tego czasu, pozostaje znacznie poniżej 17+ procent w latach przed ACA.

Bez powszechnego programu opieki zdrowotnej większość Amerykanów w wieku poniżej 65 lat – czyli wieku uprawniającego do zakwalifikowania się na Medicare – otrzymuje ubezpieczenie zdrowotne oparte na miejscu pracy. W ramach tego systemu 10.8% Amerykanów w wieku poniżej 65 lat, czyli około 29 milionów ludzi, nie miało ubezpieczenia zdrowotnego w 2019 r. – w czasie jeszcze przed pandemią COVID-19, która pozbawiła pracy ponad 22 miliony Amerykanów. Pomimo tego, iż gospodarka odzyskała większość z tych miejsc pracy, oficjalne dane dotyczące liczby nieubezpieczonych Amerykanów w wieku poniżej 65 lat na 2020 rok będą prawdopodobnie wyższe niż w 2019 roku.

Szacuje się, że w Illinois ok. 906,600 mieszkańców nie jest objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. To ok. 8.6% populacji poniżej 65. roku życia, co plasuje nas prawie pośrodku rankingu stanów z najmniejszą liczbą osób nieubezpieczonych.

W całym stanie 64.9% populacji w wieku poniżej 65 lat ma ubezpieczenie od pracodawcy – w porównaniu do 60% tej samej grupy w całym kraju. Kolejne 19.7% populacji poniżej 65. roku życia posiada Medicaid, a 8.3% wykupiło własne ubezpieczenia zdrowotne – w porównaniu do krajowych danych wynoszących odpowiednio 21 i 9.7%.

Dane pochodzą z badania American Community Survey z 2019 roku przeprowadzonego przez US Census Bureau.

31a

jm