Ludzie dobrego serca
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Pierwszego lutego minęło 25 lat od momentu rozpoczęcia działalności w Chicago Komitetu Pomocy Gminie Szczurowa. Z tej okazji w sali bankietowej Jolly Inn odbył się bankiet z udziałem byłego wójta tej gminy, Mariana Zalewskiego, prezesów i przedstawicieli dziewięciu klubów oraz towarzystw skupiających rodaków z terenu gminy, którzy mieszkając w Chicago wspierają rodzinne strony.

Komitet został założony 25 lat temu przez siedem organizacji stworzonych przez rodaków, którzy przybyli do Chicago z miejscowości wchodzących w skład gminy Szczurowa. Pierwszym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Golik z Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa. Pierwszą imprezą charytatywną była „Święconka”, z której dochód został przekazany do bratniego komitetu działającego na terenie gminy. Obecnie chicagowskiemu komitetowi przewodniczy Maria Boduch z Towarzystwa Ratunkowego Kwików.

Pierwsze lata działalności organizacji poświęcone były głównie organizowaniu pomocy placówkom oświatowym i zdrowotnym na terenie gminy, placówkom ochotniczych straży pożarnych oraz parafii. Największą pomoc, którą udało się komitetowi zorganizować i przekazać do Szczurowej, to kwota ponad 15 tysięcy dolarów dla powodzian, którzy bardzo ucierpieli podczas tego kataklizmu w 2010 roku.

„Dzisiejszy jubileusz jest dowodem szacunku dla tych wszystkich ludzi, którzy szczególnie w czasie powodzi w 2010 roku pomagali rodakom z terenu ich małej Ojczyzny. Jako ówczesny wójt pragnę im bardzo serdecznie podziękować za pomoc dla parafii, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ośrodka Zdrowia i wspieranie wielu inicjatyw gospodarczych realizowanych przez te lata na terenie naszej gminy. To jest bardzo ważna rola, którą wręcz trudno przecenić. Ja nazywam tych wszystkich ludzi ludźmi dobrego serca” – powiedział wieloletni wójt Marian Zalewski, który był gościem honorowym obchodów.

W podziękowaniu za współpracę i uznaniu za pracę na rzecz wszystkich miejscowości leżących na terenie gminy, doceniając wybitne zaangażowanie gospodarza gminy, który z niezwykłą starannością i zaradnością nią kierował, członkowie Komitetu Pomocy Gminie Szczurowa uhonorowali swojego niezwykle szanowanego wójta i gospodarza terenu pamiątkowym, pełnym „mocy” jubileuszowym kapeluszem.

„To postać nietuzinkowa. To jemu zawdzięczamy, że nasza gmina należała do najprężniej rozwijających się ośrodków gminnych w całym kraju. Wodociągi powstały, gdy w innych gminach jeszcze nawet o tym nie myśleli. Telefony, gaz, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków i wiele innych inwestycji z pewnością na terenie gminy by nie powstało, gdyby nie zaradność, wiedza i osobiste zaangażowanie naszego wójta. On wiedział, gdzie ‘zapukać’ po unijne środki, jak sporządzić projekty i wnioski” – powiedział Edward Mika, honorowy prezes Klubu Pojawie.

„Pragnę serdecznie podziękować działaczom i współpracującym z nami organizacjom. Szczególnie serdeczne podziękowania pragnę przekazać Fundacji Parafii Strzelce Wielkie z jej prezesem Stanisławem Chwałą, który wraz z wolontariuszami fundacji od lat bardzo hojnie wspiera nas, udostępniając salę na zabawy i bankiety oraz pomagając w organizacji pikników” – powiedziała przewodnicząca Maria Boduch.

Aby pozyskiwać środki na działalność charytatywną wolontariusze komitetu organizowali pikniki, zabawy, spotkania opłatkowe, święconki i temu podobne imprezy. Bardzo blisko współpracują z komitetem, żeby nie powiedzieć, że wręcz go współtworzą dziewięć klubów i organizacji założonych przez poszczególne miejscowości z terenu gminy Szczurowa. Należą do nich: Towarzystwo Ratunkowe Szczurowa, Towarzystwo Ratunkowe Kwików, Towarzystwo Ratunkowe Górka, Klub Pojawian, Klub Dołęga, Wola Przemykowska, Jadowniki Mokre, Fundacja Parafii Strzelce Wielkie, Towarzystwo Strzelce Wielkie.

Tekst i zdjęcia Andrzej Baraniak