Metodyka w szkole polonijnej
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

O nowych formach pracy dydaktycznej z młodzieżą polonijną uczyli się uczestnicy drugiej edycji Studium Nauczycielskiego, które dzięki Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oraz działającego pod patronatem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Lokalnego Ośrodka Metodycznego od września odbywało się w Chicago. Uczestniczyło w nim 70 polonijnych pedagogów.

12 grudnia odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia Studium. Obok organizatorek: Urszuli Gawlik, Alicji Nawary i Haliny Żurawskiej wziął w nim udział wicekonsul Piotr Semeniuk oraz prezes ZNP Tadeusz Młynek, a elektronicznie z uczestnikami uroczystości łączyła się dyrektor ODN Katarzyna Czyżycka, która w imieniu prezesa Wspólnoty Piotra Bonisławskiego przekazała gratulacje i życzenia dla absolwentek Studium.

O celach i charakterze zajęć prowadzonych w ramach programu mówiła koordynatorka programu Urszula Gawlik. „Studium jest skierowane do nauczycieli polonijnych, którzy uczą w szkołach sobotnich, ale nie mają wykształcenia pedagogicznego. My dajemy im szansę uzupełnienia wykształcenia o takie tajniki wiedzy nauczycielskiej, które pomogą im w pracy. Największy nacisk był położony przede wszystkim na praktykę. Na to, czego nauczyć pedagogów, żeby mogli tę wiedzę wykorzystać na zajęciach w swoich szkołach. Omawiano dużo takich rzeczy, które od razu nadawały się do włożenia w konspekt lekcyjny i pomagały przygotować lekcje”.

Tematyka zajęć w głównej mierze dotyczyła nowych narzędzi elektronicznych w prowadzeniu nauki, nauki czytania przez dzieci polonijnych oraz programowaniu języka. Język specjalistyczny na przykładzie geografii. Prowadzone były zajęcia z tekstami literackimi. Jednym z tematów była pedagogika zabawy i psychologia rozwoju dziecka oraz techniki informacyjno-komunikacyjne na lekcjach w szkole polonijnej. Wykład o tym, co to znaczy być nauczycielem w szkole sobotniej zwieńczył program całego Studium.

Oprócz ośmiu wykładów prowadzonych online z udziałem metodyków z Polski słuchaczki uczestniczyły w licznych zajęciach praktycznych, które odbywały w swoich macierzystych szkołach, albo placówkach wyznaczonych przez LOM.

Gratulacje absolwentkom Studium złożył wicekonsul Piotr Semeniuk, który przyznał, że nauka w szkołach sobotnich nie należy do łatwych, gdyż dla dzieci język polski jest drugim językiem i trzeba wiele energii i innowacji włożyć w proces nauczania, aby był on dla dzieci interesujący i zachęcający do podejmowania nauki. Ze względu na pandemię wręczenie dyplomów w siedzibie ZNP przy 6544 W. Higgins Ave. odbyło się w kilku turach.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak