Mirosław Niedziński szefem KPA w Illinois
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

25 marca odbyło się doroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w wydziale Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois. Obok wyborów nowych władz zarządu najważniejszym punktem obrad było wprowadzenie do statutu organizacji poprawek przedłużających trwanie kadencji z jednego roku do dwóch. Jednocześnie wprowadzone zostało ograniczenie piastowanych funkcji maksymalnie przez trzy kadencje.

W tajnym głosowaniu uczestnicy zebrania zdecydowali o tym, że prezesem wydziału ponownie został wybrany Mirosław Niedziński. Stanowisko pierwszego wiceprezesa zachował Bogusław Strumiński. Drugim wiceprezesem wybrany został Jacek Graca. Nad kasą wydziału nadal czuwać będzie Ewa Cholewińska. Jolanta Grocholska piastować będzie stanowisko sekretarza finansowego. Jan Płachta został sekretarzem protokółowym, a Albert Niedziński sekretarzem korespondencyjnym. Wybrano także sześciu wiceprezesów. Zostali nimi według ilości otrzymanych głosów poparcia: Irena Hercik, Bożena Haszlakiewicz, Anna Zalińska, Walter Bochenek, Alina Mikołajczyk i Jane Kulibaba. Nie wybrano marszałka. Zostanie nim osoba wskazana przez władze wydziału.

„Pragnę bardzo serdecznie podziękować osobom, które głosowały dzisiaj za votum zaufania i przyjęcie tej wizji, którą nakreśliliśmy dwa lata temu. Chodzi o integrację środowiska polonijnego, żeby organizacje polonijne działały jako jeden blok, żeby podejmować inicjatywy polityczne i środowiskowe w porozumieniu z pozostałymi. Drugim ważnym osiągnięciem minionej kadencji jest wejście na arenę polityczną. Nie jest to co prawda zbyt szeroka ofensywa, ale spotkania z kandydatami na polityków ułatwiły nam dialog z nimi i tłumaczenie spraw polskich i układów międzynarodowych szczególnie w odniesieniu do problematyki polsko-żydowskiej. Trzecim najważniejszym celem naszej działalności jest promocja młodych osób pochodzenia polsko-amerykańskiego. W tej chwili do KPA weszło chyba z czterdzieści osób w wieku od 35 do 50 lat. Te osoby są przyszłością Kongresu. Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej się z KPA zintegrowały i w niedalekiej przyszłości przejęły pałeczkę strażnika sprawy polskiej na emigracji” – powiedział prezes podsumowując minioną kadencję i wskazując kierunki pracy w najbliższej przyszłości.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak