Na duszpasterskiej drodze
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Po blisko trzech latach posługi wśród wiernych Jezuickiego Ośrodka Milenijnego swoją misję duszpasterską w Chicago zakończył jezuita, o. Jakub Śpiewak, opiekun duchowy kilku grup modlitewnych i artystycznych.

25 stycznia w asyście ojców jezuitów, o. Jakub sprawował pożegnalną mszę świętą. Dziękując za możliwość pracy z wiernymi wyraził radość z możliwości poznania wielu wspaniałych ludzi. Za pracę z wiernymi dziękował ojcu superior jezuitów w Wietrznym Mieście, o. Tomasz Oleniacz, który poinformował wiernych, że o. Jakub udaje się do Mysłowic, aby pełniąc posługę według zawołania „Gdzie mnie Panie poślesz, tam się udam głosić Twoją Prawdę” nieść Słowo Boże do rodaków na ojczystej ziemi.

Po wieczornym nabożeństwie odbyło się spotkanie z wiernymi i przyjaciółmi. Były kwiaty, życzenia i podziękowania za pracę, jaką z otwartym sercem i zaangażowaniem o. Jakub pełnił wśród wiernych. Między innymi był opiekunem duchowym członków Teatru Ludowego „Rzepicha i Zrzeszenia Literatów Polskich im. św. Jana Pawła II.

„Ojciec Jakub to duszpasterz niezwykle skromny i pokorny. Starał się pozostawać w cieniu, ale my widzieliśmy, że wielki był jego udział w budowanie naszej duchowej wspólnoty. W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały kapłan i dobry, wartościowy człowiek. Za wszystko dobro, którym nas obdarował z głębi serca dziękowaliśmy słowami: Niech Bóg darzy Cię swoim Błogosławieństwem, a Matka Boża, Matka Wszystkich Kapłanów, niech Cię osłania płaszczem swej opieki. Szczęści Ci Boże – na dalsze lata kapłaństwa” – powiedziała prezes Teatru Ludowego „Rzepicha” Alina Szymczyk.

Tekst: Andrzej Baraniak

Zdjęcia: Ryszard Siek