„Nikt nie wygrywa”
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Chicagowscy nauczyciele i ponad 300,000 uczniów szkół publicznych, których dotknął dwutygodniowy strajk zakończony w ubiegłym tygodniu, w piątek wrócili do klas. Związek zawodowy CTU i burmistrz Lori Lightfoot zawarli wstępną umowę, która zakończyła protesty i przez najbliższych pięć lat kształtować będzie edukację w trzecim co do wielkości mieście w kraju.

Burmistrz Lori Lightfoot powiedziała, że tak naprawdę w tej sytuacji „nikt nie wygrywa”, zwracając uwagę na trudności, jakich doświadczali uczniowie i ich rodziny podczas strajków.

25,000 członków związku musi wciąż przegłosować wstępnie zawarte porozumienie zaakceptowane przez 700 wybranych przez nich delegatów w ubiegłym tygodniu. Przedstawiciele związku nie podali jeszcze harmonogramu tego procesu. Uczniowie i nauczyciele powrócili do klas w zeszły piątek.

„Nikt nie wygrywa”

Lori Lightfoot powiedziała, że teraz chce skupić się na przywróceniu szkół do normalności. Ale niektóre skutki dla uczniów są nieodwracalne.

Straty związane ze strajkiem obejmowały sportowców, którym uniemożliwiono udział w stanowych rozgrywkach playoff w siatkówce, golfie i biegach przełajowych. Stanowa rada lekkoatletyki odrzuciła apel sportowców biegowych w ostatni piątek, tłumacząc, że drużyny, które nie rywalizowały podczas rund regionalnych, odbywających się w czasie strajku, nie mogą wznowić sezonu po powrocie do zajęć. Garstce licealnych drużyn footballowych oszczędzono tego losu w ubiegłą środę, kiedy dystrykt pozwolił im na wznowienie treningów pod czujnym okiem trenerów spoza związku. Ta decyzja umożliwiła im udział w sobotniej rundzie otwarcia playoff.

W wymiarze akademickim dzieci z Chicago tracą sześć dni nauki, a pozostałe będą musieli nadrobić. Lightfoot i Sharkey uzgodnili w czwartek, że tylko 5 z 11 straconych w wyniku strajku dni zostanie nadrobionych. Nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za tych pięć dodatkowych dni.

Okręg szkoly ogłosił we wtorek, że pięć straconych dni zostanie nadrobionych w trakcie roku szkolnego, bez konieczności jego wydłużania. Dodatkowe dni nauki to: 27 listopada, 2-3 stycznia 2020 oraz 17-18 czerwca 2020 roku. 

"Szkoły w Chicago podjęły naukę w miejscu, gdzie została ona przerwana przed strajkiem i pracują, aby w dalszym ciągu zapewnić postęp, który uczynił CPS jednym z najlepszych dużych okręgów szkolnych w kraju" - powiedziała w wydanym oświadczeniu kurator oświaty, Janice Jackson. "Dzisiaj przedstawiamy zaktualizowany kalendarz i budżet, którzy zapewni maksymalne wykorzystanie tego roku szkolnego i przygotowanie wszystkich uczniów do osiągnięcia sukcesu".

Zwycięstwa miasta

Długość kontraktu z nauczycielami była przedmiotem sporu podczas wielomiesięcznych negocjacji, a miasto odniosło w tej kwestii zdecydowaną wygraną.

Urzędnicy dystryktu twierdzą, że pięcioletni okres obowiązywania nowych kontraktów pozwoli im na lepsze plany finansowe i umożliwi spełnienie zobowiązania dotyczącego dodania pracowników socjalnych i pielęgniarek w całym okręgu szkolnym.

Lightfoot powiedziała w piątek, że jest przekonana, że dystrykt może sobie pozwolić na spełnienie warunków umowy, dodając, że urzędnicy ds. budżetu wycenili po drodze każdy element kontraktu, w tym punkty wynegocjowane podczas strajku.

„Nie byliśmy zainteresowani robieniem czegoś, na co nie było nas stać” – powiedziała.

Miejscy negocjatorzy nie ustąpili także w kwestii czasu przygotowania do pracy, odmawiając związkowi zagwarantowania nauczycielom szkół podstawowych 30 minut na przygotowanie przed rozpoczęciem zajęć. Żądanie to było bardzo ważne dla przedstawicieli związku, którzy podejmowali ten temat do ostatnich dni strajku. Jednak urzędnicy dystryktu twierdzą, że wynagrodzenie nauczycieli za ten czas zmusiłoby ich do skrócenia długości dnia szkolnego lub roku szkolnego. Nauczyciele szkół podstawowych po raz pierwszy stracili płatny czas na przygotowanie do zajęć w ramach kontraktu z 2012 roku, wynegocjowanego w wyniku ostatniego znaczącego strajku nauczycieli.

Zwycięstwa nauczycieli

Przywódcy związkowi uznali gwarancję zatrudnienia we wszystkich szkołach pracowników socjalnych i pielęgniarek, jako swoje główne zwycięstwo w tych negocjacjach.

Okręg zobowiązał się do zatrudnienia dodatkowych 250 pielęgniarek i 209 pracowników socjalnych do 2023 roku i przeznaczył 500,000 dolarów na rekrutację i szkolenie osób na te stanowiska.

Wstępna umowa obejmuje również stopniowe zatrudnianie dodatkowego personelu w najbardziej wymagających tego szkołach w mieście. Dyrektorzy wraz z innymi pracownikami szkoły zdecydują, jakiego rodzaju stanowiska są potrzebne w ich placówkach, co obejmuje doradców lub bibliotekarzy.

Dystrykt zgodził się również zatrudnić dodatkowych pracowników w szkołach z dużą liczbą bezdomnych uczniów, którzy zadbają o to, aby otrzymywali oni wszystkie świadczenia wymagane przez prawo federalne.

Patricia Nix-Hodes, dyrektor Law Project at the Chicago Coalition for the Homeless, powiedziała, że zagwarantowanie tych pozycji w umowie o pracę, to zwycięstwo na skalę krajową.

„Myślę, że to wizja przyszłości” – powiedziała. „Znaczna liczba uczniów chicagowskich szkół publicznych ma do czynienia z bezdomnością i niestabilnością mieszkaniową i nie można tego tematu oddzielić od edukacji” – powiedziała.

Kompromisy

Związkowi nie udało się wywalczyć mniejszych klas, co stanowiło jedno z jego pierwotnych żądań, ale otrzymał fundusze na komitet, który zbada kwestię naruszenia istniejących limitów. Według zawartej umowy dystrykt będzie musiał podjąć temat zbyt liczebnych klas w przyszlym roku i przeznaczy 35 mln dolarów na rzecz tych działań, w tym dodanie asystentów lub instruktorów. Najbiedniejsze szkoły w okręgu będą mogły w pierwszej kolejności ubiegać się o te fundusze. Sharkey i inni urzędnicy związkowi twierdzą, że zapewnienie jakichkolwiek działań na rzecz redukcji liczebności klas w kontrakcie, to duży plus.

Nauczyciele otrzymają 16% podwyżki w całym okresie obowiązywania umowy – tyle samo, ile miasto oferowało im od miesięcy.

Monitor

Udostępnij swoim znajomym: