----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

03 maja 2022

Udostępnij znajomym:

Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu.

Za autorów Konstytucji uważa się króla Stanisława II Augusta, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa.

Uchwalona konstytucja czerpała inspirację z myśli politycznej i społecznej europejskiego oświecenia oraz amerykańskiej konstytucji z 1787 roku. Twórcy polskiej ustawy zasadniczej uznawali, że rząd musi służyć dobru całego narodu, a nie interesom nielicznych. Na dokument składało się 11 artykułów. Pierwszy z nich określał religię rzymskokatolicką jako dominującą, zapewniając jednocześnie wolność wyznania i praktyk wyznawcom innych religii. Artykuł V Konstytucji dzielił władzę na ustawodawczą, wykonawczą i sądową. Dwuizbowy Sejm uchwalał prawa; władza wykonawcza miała być w rękach króla i Straży Praw; sądownicza była w ręku niezawisłych sądów.

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione pierwotnie w 1919 roku i przywrócone w 1990 r. Obok Święta Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych.

Uroczystości na Placu Zamkowym

W ramach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie odbyły się duże uroczystości, w których wzięli udział prezydent Andrzej Duda z małżonka Agatą Kornhauser-Dudą, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Na placu licznie zgromadzili się także Warszawiacy.

„Dzisiaj, w święto 231. rocznicy konstytucji majowej, w tak niezwykle zmienionej rzeczywistości w stosunku do tego, co oglądaliśmy do tej pory, po odzyskaniu pełnej niepodległości i suwerenności po 1989 roku, wobec tej wielkiej wojny, jaka toczy się poza za naszymi granicami, stoję tutaj ze wzruszeniem – mówił prezydent Polski.

„Wobec tej wielkiej wojny, jaka toczy się za naszymi granicami, stoję tutaj ze wzruszeniem i chcę Wam, moi kochani Rodacy podziękować z całego serca za to, co zrobiliście, otwierając swoje domy, rodziny i serca na przyjęcie naszych sąsiadów z Ukrainy” – kontynuował.  

”Tam, gdzie w historii często leżała broń, dzisiaj został położony chleb. To droga, którą Wyście wytoczyli do budowy nowej Wspólnoty. Chwała Wam za to! Dziękuję tym, którzy dla polskiego państwa poświęcają się w sposób szczególny, a Ich służba buduje nasze bezpieczeństwo.

Wierzę, że damy radę – tak jak umieliśmy przyjąć naszych sąsiadów, tak będziemy mogli pomóc im w dziele odbudowy Ukrainy, wolnej i suwerennej; państwa, które będzie nam bratnie” – posumował Andrzej Duda podczas przemówienia na Placu Zamkowym .

Wcześniej Prezydent RP odznaczył Orderem Orła Białego – najwyższym i najstarszym odznaczenie państwowym Rzeczpospolitej Polskiej – historyka Antoniego Lenkiewicza oraz pisarza Antoniego Libin-Liberę.

Źródło: gov.pl, Biuro Rzecznika Prasowego MSZ, Fb Kancelaria Prezydenta

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----