----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

30 października 2020

Udostępnij znajomym:

W ostatnią niedzielę października, w chicagowskim kościele pw. Trójcy Świętej celebrowany był Miesiąc Dziedzictwa Polskiego w Ameryce. Uroczystość dla upamiętnienia ofiar wywózek Polaków na Syberię, polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, 100-lecia Bitwy Warszawskiej, setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz 40. rocznicy powstania Solidarności zorganizował wydział stanowy Kongresu Polonii Amerykańskiej w Illinois. Mszę św. za Ojczyznę w asyście ks. dyra Andrzeja Totzke odprawił oraz kazanie wygłosił ks. biskup Andrzej Wypych. Niezależny kandydat do Senatu USA, dr Willie Wilson przekazał dla parafii wsparcie finansowe w kwocie 50 tysięcy dolarów oraz 5 tysięcy dolarów na fundusz stypendialny KPA. Tegorocznym laureatem stypendium, które wręczył prezes wydziału Mirosław Niedzińsk,i został Marek Ogarek.

W wygłoszonym kazaniu Jego Ekscelencja ks. biskup Andrzej Wypych mówił o zasługach Polaków dla Polonii i Stanów Zjednoczonych oraz potrzebie zachowania o nich pamięci dla przyszłych pokoleń. Zastępca konsula generalnego, konsul Małgorzata Bąk-Guzik dziękując za zaproszenie wyraziła wdzięczność Polonii za zaangażowanie w kultywowanie spraw polskich w Stanach Zjednoczonych. „Nie da się mówić o tym, co teraz jest, w oderwaniu od tego, co było. Od przeszłych pokoleń i naszych korzeni. Miesiąc październik skłania do zatrzymania się i oddania hołdu naszym przodkom i tej spuściźnie, którą nam podarowali. Uświadamiamy sobie, że to, co mamy, miejsce, w którym jesteśmy w życiu jako jednostki, ale także jako naród, nie zależy tylko od tu i teraz. Jest to wypracowywane przez wieki. Te wszystkie rocznice, które były dzisiaj wymienione, wiążą się z całym naszym dziedzictwem (…). Kiedy myślę o Polonii amerykańskiej, kiedy myślę o Chicago, które od kilku lat jest moim domem, to muszę powiedzieć, że to dziedzictwo tutaj jest niezwykle żywe. Jest wszechobecne i przez to ja osobiście doświadczam go głębiej niż wcześniej. Dziedzictwo żyje dzięki państwu, dzięki Polonii, liderom polonijnym, działaczom, organizacjom, szkołom, przedstawicielom duchowieństwa. Każdy tutaj dziś z państwa obecny ma w tym swój udział, za co z serca dziękuje w imieniu państwa polskiego” – powiedziała pani konsul.

O zasługach Polaków dla amerykańskiej państwowości i społeczeństwa mówili również pozostali goście honorowi. Skarbnik stanu Illinois Michael Frerichs między innymi przypomniał ofiary polskiego narodu w czasie drugiej wojny oraz znaczenie dla Polski, Europy i świata ruchu „Solidarność”. O wielkim wkładzie Polaków w budowę społeczeństwa amerykańskiego mówiła skarbnik powiatu Cook Maria Pappas. Prezes krajowy Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego Frank Spula wskazał na potrzebę działania we wspólnocie bez względu na różnice poglądów, mówiąc o polskim dziedzictwie w Ameryce między innymi apelował o udział w wyborach i potrzebę wspólnego działania dla dobra Polonii, Polski i Stanów Zjednoczonych.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----