Piotr Galek proboszczem w kościele pw. św. Ryszarda
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Z udziałem Jego Ekscelencji ks. biskupa Andrzeja Wypycha odbyła się uroczystość objęcia parafii pw. św. Ryszarda przez ks. prałata Piotra Galka.

W wygłoszonej homilii ks. biskup nawiązał do roli posługi kapłańskiej jako dobrego gospodarza miejsca i duchowego przewodnika parafian. „Wszystkich was serdecznie witam i pragnę przedstawić wam waszego nowego proboszcza, który jest tutaj nie dla swojej chwały, ale do posługi. W naszym polskim języku są dwa słowa, którymi określamy posługę – służyć i posługiwać. On nie przychodzi służyć, bo służba jest za pieniądze. On przychodzi posługiwać wam, to znaczy przygotować wszystko, żeby rodzina chrześcijańska i katolicka zasiadała w domu swoim, św. Ryszarda przy stole, przy stole pańskim. I on będzie przygotowywał i w ten sposób posługiwał wam, dlatego też przyjmijcie go z tą wielką radością i wdzięcznością. Niech te lata, które są przed wami, będą błogosławione przez jego posługę jako proboszcza, ojca tej wspólnoty” – powiedział ks. biskup.

W trakcie ceremonii objęcia parafii Jego Ekscelencja i nowy proboszcz złożyli podpisy pod aktem nominacyjnym. Ks. prałat Piotr Galek odebrał również przyrzeczenie od katechetów. Po mszy wierni mieli okazję złożyć życzenia nowemu proboszczowi. Liturgię uświetniła kapela góralska. Wśród wiernych obecny był wicekonsul Piotr Semeniuk z małżonką.

„Jest to dla mnie dodatkowe wyzwanie, dlatego że ta parafia ma dużą społeczność pochodząca z Meksyku. Po 15 września będą sprawowane msze św. w języku hiszpańskim. Mamy księdza wikariusza, który będzie sprawował najświętszą ofiarę w tym języku. Takie jest życzenie ks. kardynała. W przyszłości powstanie u nas takie centrum dla tej grupy etnicznej.

Posługiwałem na tej parafii 25 lat temu jako wikariusz. Wtedy proboszczem był ks. Siwek. Wiernych było tutaj tak wielu, że aż się nie chce wierzyć. Na porannej mszy mieliśmy 900 wiernych, a w południe około 400. W tej chwili ta społeczność się znacznie zmieniła, ale mamy mszę św. w języku polskim. Uczestniczy w niej około 200 osób. Mamy bardzo ładne centrum oraz halę gimnastyczną. To wszystko dzięki temu, że jeden z parafian zapisał w spadku swój majątek z przeznaczeniem właśnie na te cele, z wyłączeniem prowadzenia inwestycji w kościele. Świątynia jest w stanie dobrym. Trzeba jedynie kontynuować duszpasterstwo. W archidiecezji trwa akcja łączenia parafii. Nasza parafia jest połączona z parafią pw. św. Brunona. Będziemy obserwować jak przebiega ten proces i z pewnością nadejdzie taki moment, że kardynał zadecyduje, jak parafia będzie się nazywała. Wcześniej wierni zgłoszą trzy propozycje, z których arcybiskup wybierze, pod jakim wezwaniem parafia pozostanie na dalsze lata” – powiedział nowy proboszcz parafii pw. św. Ryszarda mieszczącej się nieopodal skrzyżowania ulic Kostner i Archer, ks. kanonik Piotr Galek.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak