Polonijny Dzień Życia Konsekrowanego
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

2 lutego w Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku obchodzony był po raz 23. Archidiecezja Chicago także włączyła się w świętowanie tego dnia. Zorganizowany został Polonijny Dzień Życia Konsekrowanego dla sióstr, braci oraz księży z różnych zgromadzeń posługujących na terenie diecezji.

Spotkanie odbyło się w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Willow Springs. Obecne były siostry albertynki, benedyktynki, siostra loretanka oraz siostry zmartwychwstanki. Spośród kapłanów obecni byli ojcowie cystersi oraz redemptoryści. Przybyły także siostry albertynki oraz ojcowie salwatorianie posługujący w diecezji Gary.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną przez ks. Marka Smółkę, diecezjalnego koordynatora do spraw polonii oraz przybyłych kapłanów. Rozpoczęła się ona poświęceniem świec i procesją, w której wzięły udział siostry zakonne. Wszyscy przybyli zostali powitani przez o. Michała, kustosza Sanktuarium. O. Michał we wstępie nawiązał do obchodzonego Dnia Życia Konsekrowanego. Siostry przygotowały oprawę liturgii – czytały czytania i modlitwę wiernych. Przyniosły także do ołtarza dary ofiarne – chleb i wino. Homilię wygłosił o. Eugeniusz, cysters. Nawiązał w niej do nauczania św. Jana Pawła II oraz papieża Franciszka. Przytoczył ich wypowiedzi odnoszące się do życia konsekrowanego i jego roli w Kościele i świecie. Jako najważniejsze w życiu wymienił miłość, wierność i jedność i zaznaczył, że są one ważne w życiu każdego, nie tylko osób zakonnych. Na zakończenie mszy świętej ks. Marek w imieniu ks. kardynała Błażeja Cupicza podziękował wszystkim osobom konsekrowanym za ich świadectwo życia i posługę w Archidiecezji. Po błogosławieństwie o. Michał zaprosił siostry i kapłanów na poczęstunek w sali pod kościołem. Z okazji spotkania zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie.