Prawo czy przywilej?
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa na całym świecie, znaczenie niezawodnego dostępu do internetu stało się bardziej widoczne, wręcz kluczowe dla codziennego funkcjonwoania.

Dla tych, którzy teraz pracują i wykonują codzienne czynności za pośrednictwem internetu, od spotkań firmowych, do odrabiania lekcji z matematyki po zakupy spożywcze - dostęp do łączy szerokopasmowych okazał się na wagę złota.

Ze spisu z 2016 roku wynika, że 18% mieszkańców Illinois nie posiada abonamentu na internet w domu.

Fabian Bustamante, profesor informatyki na Northwestern University, mówi, iż stało się oczywiste, że Ameryka musi zmienić postrzeganie dostępu do internetu jako przywileju, na traktowanie tego jako podstawowego prawa.

"Kilka rządów (w tym Francja, Finlandia, Kostaryka i Hiszpania) oraz ONZ określiły nawet dostęp do szerokopasmowego łącza jako podstawowe prawo człowieka, podobne do prawa do edukacji czy dostępu do wody" - powiedział.

Bustamante zwraca uwagę na dwa krytyczne obszary, które najbardziej uwidoczniły problem nierówności w czasie pandemii COVID-19.

"Telemedycyna, w takich czasach, jak obecnie żyjemy, musi być dostępna dla wszystkich i przez cały w zakresie zdalnej opieki nad pacjentem, monitorowania go oraz dostępu do specjalistów" - powiedział. "Edukacja, aby uczniowie nie musieli chodzić do publicznej biblioteki, aby uzyskać dostęp do internetu i móc wykonać swoją podstawową pracę - wszystkie zadania szkolne moich dzieci opierały się na spotkaniach Zoom, klasach Google i korzystaniu z referencji internetowych".

Stanowa reprezentantka Ann Williams, zgadza się, że dostęp do internetu nie jest już luksusem.

"Wszyscy tego potrzebują. Aby przetrwać w dzisiejszym społeczeństwie... musisz mieć dostęp do internetu" - powiedziała. "A w przypadku szokująco dużej liczby mieszkańców internetu, którzy nie mają do niego dostępu, trudno sobie nawet wyobrazić, jak radzą sobie w codziennym życiu".

Podczas gdy obszary wiejskie w Illinois częściej mają mniej opcji dostępu do szerokopasmowych łączy, lub w niektórych przypadkach wcale, kolejną barierą w dostępnie do internetu jest przystępność cenowa. Bustamante powiedział, że większość powiatów w Illinois płaci około 50 dolarów miesięcznie za dostęp, co dla wielu osób jest poza zasięgiem.

Zwiększenie dostępu do internetu przekłada się na kwestie ekonomiczne. "Wiadomo, że zapewnienie szerokopasmowego dostępu do intenretu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Różne badania wykazały, że wzrost o 10 punktów procentowych zwiększyłby PKB 0 1.21 procent w rozwiniętych gospodarkach" - powiedział.

"Kilka lat temu sponsorowałam ustawę HB4819, Broadband Procurement and Disclosue Act, która wymagałaby od wszystkich dostawców usług interernetowych prowadzących interesy ze stanem przestrzegania zasad neutralności sieci i wymagała od dostawców usług internetowych ujawneinia wszelkich praktyk i warunków naruszających zasady neutralności w sieci, w tym blokowanie, płatna priorytetyzacja czy ograniczanie przepustowości" - powiedziała Williams. "Byłam zszokowana poziomem i natężeniem sprzeciwu wobec ustawy, głównie ze strony dostawców usług internetowych, pomimo tego, iż koncepcja ta była bardzo popularna wśród konsumentów... Wspólnie interesy lobbingowe dostawców usług internetowych i firm telekomunikacyjnych są niezwykle mocne i po prostu nie byliśmy w stanie z tym konkurować".

"Od czasu COVID wiele z tych problemów odeszło na dalszy plan w momencie, gdy próbowaliśmy zareagować na bezpośrednie skutki kryzysu na zdrowie publiczne i gospodarkę. Jednak gdy wyszliśmy z tej fazy kryzysu, stało się jasne, że wszystkie wyzwania, z którymi już mieliśmy do czynienia jako stan, zostały tylko spotęgowane przez pandemię" - dodała Williams. "Myślę, że naszą rolą w przyszłości będzie stawienie czoła tym wyzwaniom, mając na względzie nierówności, które ujawniła walka z pandemia na całym świecie. Uważam, że dostęp do bezpłatnego, powszechnego internetu, do którego mają dostęp wszystkie społeczności, znajduje się na tej liście".

JM