„Siła mediów jest bardzo duża” - opłatkowe spotkanie SDPA
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Blisko 350 osób reprezentujących polonijną prasę, programy radiowe i telewizyjne oraz organizacje, stowarzyszenia i kluby wzięło udział w pierwszym spotkaniu opłatkowym ponad podziałami zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Ameryce, które 5 stycznia odbyło się w zaprzyjaźnionej sali bankietowej Jolly Inn.

Do wysłuchania wiązanki kolęd polskich i amerykańskich zaprosiła zgromadzonych utalentowana wokalistka młodego pokolenia Natalia Kawalec, która tuż po niedzielnym koncercie udała się do Polski, gdzie bierze udział w trzeciej edycji programu TVP1 „The Voice Kids”. Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił zgromadzonym dyrektor Jezuickiego Ośrodka Milenijnego i duchowy opiekun Radia Deon, jezuita o. Marek Janowski. Kapelan polonijnego środowiska nauczycielskiego przypominał, że osoby pracujące w mediach polonijnych mają niezwykle ważną rolę docierania z informacjami do jak najszerszego kręgu czytelników, słuchaczy i telewidzów. „To jest misja niesienia prawdy wymagająca niezwykłego zaangażowania i poświęcenia” – podkreślił duszpasterz konsekrując opłatki, którymi dzielili się obecni na sali dziennikarze i działacze licznych organizacji polonijnych. Przed kolacją wiersz Zbigniewa Chałki „Wigilia” recytowała Barbara Kożuchowska. Nad oprawą muzyczną imprezy czuwała grupa „Fantastic Band”.

Życzenia świąteczno-noworoczne przedstawicielom tzw. czwartej władzy dołączył wicekonsul Piotr Semeniuk, który również z uznaniem mówił o ich odpowiedzialnej pracy. Wyraził przekonanie, że praca miejscowych dziennikarzy dobrze służy Polonii i Polsce. „Państwo piszą i mówią po polsku, za co z serca dziękuję. Dziękuję również, że macie legitymacje, które dzisiaj dostaliście. Pragnę zapewnić, że te legitymacje są gwarancją wstępu do konsulatu i zapewne na wiele imprez organizowanych w metropolii chicagowskiej (…). Siła mediów jest bardzo duża, o czym osobiście się przekonałem przekraczając ukraińską granicę. Pogranicznicy nie reagowali na paszport konsularny, ale gdy zobaczyli w ręku jednego z kolegów legitymację prasową, natychmiast nas odprawili. Cieszę się, że możemy świętować tutaj w gronie kilkunastu redakcji. Jest to coś niesamowitego. Na co dzień być może państwo rywalizują ze sobą, co jest rzeczą naturalną, ale jest taki czas jak dzisiaj, że spotykacie się razem. Bardzo cieszę się na tę inicjatywę stworzenia Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Ameryce”.

Życzenia pomyślności i hartu ducha w zdobywaniu i przykazywaniu prawdy o wydarzeniach dnia codziennego życzyła zgromadzonym Agnieszka Łukaszczyk, dyrektor amerykańskiej firmy kosmicznej „Planet” z siedzibą w Brukseli, która posiada największą ilość satelitów na świecie. Życzenia i wyrazy uznania dla osób z branży mediów polonijnych przekazał prezes Związku Lekarzy, prof. Marek Rudnicki, uczestnik ostatnich wyborów do Senatu RP. Przyjęliśmy także gratulacje od wiceprezesa wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Bogdana Strumińskiego, który wyraził opinię, że rolą polskich dziennikarzy na obczyźnie jest bezstronne przekazywanie informacji o wydarzeniach bez ich komentowania w zależności od przekonań politycznych autorów. Do życzeń dołączyła również prezes Zrzeszenia Literatów Polskich im. św. Jana Pawła II Alina Szymczyk oraz wielu innych, którzy łamiąc się opłatkami dziękowali nam za naszą, dotychczasową pracę.

Kulminacyjnym punktem niedzielnego popołudnia w Jolly Inn było wręczenie członkom SDPA legitymacji prasowych. Otrzymało je 27 osób z różnych redakcji, które należą do stowarzyszenia i na czas dopełniły wymaganych formalności. Dla tych osób z naszego grona, które nie posiadają dokumentu prasowego wystawionego przez chicagowski Departament Policji, legitymacja powinna ułatwić pracę i bezpłatny wstęp na wiele wydarzeń i imprez, które mają miejsce w Wietrznym Mieście, USA, Polsce i na świecie. Legitymację z numerem jeden odebrał pierwszy prezes SDPA Zbigniew Banaś.

W podziękowaniu za promowanie na łamach „Dziennika Związkowego” tematyki wędkarskiej i osiągnięć sportowo-charytatywnych najstarszego polonijnego klubu wędkarskiego Polish Fishing and Hunting Club redaktor naczelna gazety Alicja Otap została uhonorowana okolicznościową plakietką wręczoną przez honorowego prezesa tej organizacji Bogdana Olejniczaka oraz obecnego szefa Jacka Sokołowskiego. Komandor Orderu św. Stanisława Wiesław Żółtowski w asyście kawalerów Orderu, Macieja Żywickiego i Jana Jaworskiego wręczyli odznaczenia przyznane przez krakowską Kapitułę Orderu. Fotoreporter Andrzej Brach uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi, a niżej podpisany, który dziennikarskie spotkanie pprowadził Medalem Stulecia Niepodległości.

Dzięki właścicielom wytwórni „Ashland Sausage” Teresie i Stanisławowi Podgórskim, „Montrose Deli” Halinie i Stanisławowi Urbaniakom oraz delikatesów „Alex Deli” Agnieszce i Wojciechowi Grotom goście przed obiadem mieli okazję posmakować smacznych przekąsek w postaci wędlin, ciasta i owoców serwowanych z góralskiej chatki. Rafał Kawalec przekazał dla SDPA dotację w kwocie $100. Właścicielom sali bankietowej Ewie i Stanisławowi Chwałom również dziękujemy za wsparcie i życzliwe przyjęcie.

Historia stowarzyszenia zaczęła się w kwietniu 2016 roku. Wtedy grupa kilkudziesięciu osób pracujących w prasie polonijnej i stacjach radiowych na zaproszenie ówczesnej red. naczelnej „Dziennika Związkowego” Małgorzaty Błaszczuk, spotkała się w siedzibie tej najstarszej polskiej gazety na świecie, aby porozmawiać o nowych inicjatywach integracyjnych w środowisku mediów polonijnych. Zgłoszony został pomysł, aby powołać do życia apolityczną organizację skupiającą ponad podziałami pracowników polonijnej prasy, radia i telewizji. Inicjatywie przyświecał cel, żeby bez względu na pracę w takiej czy innej redakcji, móc się spotkać ponad podziałami, podyskutować na zawodowe tematy, zorganizować udoskonalające zajęcia warsztatowe, czy też usiąść przy jednym stole, żeby najzwyczajniej porozmawiać przy lampce wina.

28 czerwca ponad trzydzieści osób z kręgu mediów polonijnych postanowiło powołać do życia Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Ameryce. Wybrany został zarząd ze Zbyszkiem Banasiem jako prezesem. Skład zarządu uzupełnili Alicja Otap, sekretarz, Małgorzata Koryś – skarbnik oraz Jacek Zieliński i moja osoba jako wiceprezesi. Powstał statut, odbyło się kilka spotkań warsztatowych. Od połowy minionego roku stowarzyszeniem kieruje zarząd w składzie: Ewa Uszpolewicz – sekretarz, Andrzej Gędłek – skarbnik, Jolanta Waltos – wiceprezes i Andrzej Baraniak – prezes. Utworzona została funkcja dyrektora wykonawczego, którym został Piotr Michalak. I tak po trzech latach docierania się w pracy organizacyjnej stowarzyszenie nabrało osobowości prawnej, jako organizacja niedochodowa. 7 sierpnia 2019 roku zostało zarejestrowane w stanie Illinois, a kilka dni później założone zostało konto bankowe w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

W sierpniu 2019 roku SDPA ustanowiło swoją nagrodę, którą podczas wrześniowego, pierwszego Kongresu Teatru Polskiego w Chicago, uhonorowana została za całokształt pracy artystycznej niezwykle twórcza para aktorsko-kabaretowa Ewa Milde i Bogdan Łańko. Powołana została kapituła tej nagrody, aby w ciągu roku przyglądać się kolejnym kandydatom do wyróżnienia, które będzie wręczane podczas lipcowego Balu Dziennikarza. W październiku minionego roku opracowany został projekt legitymacji członkowskiej, które zostały uroczyście wręczone podczas opłatka. Legitymację z numerem jeden otrzymał pierwszy prezes Zbigniew Banaś. Od 3 stycznia działa strona na FB pod adresem Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Ameryce.

Tekst: Andrzej Baraniak

Zdjęcia: Andrzej Brach, Artur Partyka i Dariusz Kuczborski