Tani gaz? Tylko na przedmieściach
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Dla rezydentów Illinois, niezależnie od miejsca zamieszkania, letnie miesiące oznaczały niższe rachunki za gaz, którego w tym czasie nie wykorzystywało się do ogrzewania mieszkań. Dla większości mieszkańców wciąż tak jest, chyba, że mieszka się w Chicago.

Rosnące koszty niezapłaconych rachunków, rozbudowa i naprawa infrastruktury, dodatkowe opłaty – to wszystko sprawia, że przeciętny mieszkaniec Chicago płaci tego lata w samych dopłatach, bez uwzględnienia kosztu gazu, ponad $50 miesięcznie. Ponieważ gazu rzeczywiście zużywa się latem mniej, to sam gaz kosztuje 10-15 dolarów ekstra.

Dla porównania, przeciętne gospodarstwo domowe obsługiwane przez firmę Nicor Gas, która dostarcza go do większości przedmieść w rejonie Chicago, zapłaciło w czerwcu ok. 21 dolarów za dodatki i podatki, przed doliczeniem kosztów samego gazu.

W tym roku w Peoples Gas może zostać pobity rekord niezapłaconych rachunków. Pandemia i utrata pracy przez wiele osób sprawiły, iż niezapłacone rachunki w tej firmie sięgają 39 milionów dolarów. W zeszłym roku w tym czasie kwota ta wyniosła 30 milionów. Cały 2019 rok zamknął się rekordową sumą 60 milionów, która w tym roku prawdopodobnie zostanie pobita.

Zgodnie z prawem stanowym, Peoples przenosi te koszty na tych, którzy płacą swe rachunki. W tej chwili mieszkańcy Chicago pokrywają ponad 4 dolary miesięcznie na swoich rachunki w ramach rekompensaty za innych, którym zadłużenie zostało umorzone.

Pozostałe koszty wyższych rachunków to wydatki na infrastrukturę. Wymieniane są stare rury żeliwne i sferoidalne, które są podatne na przecieki, i przekształca się cały system z obsług iz niskiego ciśnienia na średnie.

Znów, prawo stanowe pozwala Peoples Gas w ramach rekompensaty za wydatki nakładać miesięczną dopłatę do rachunków, która obecnie przekracza 11 dolarów.

Te dopłaty wyjaśniają w części, dlaczego w okresie zaledwie 5 lat stała część rachunku za gaz w Chicago – przed doliczeniem kosztu gazu – wzrosła z $47 do $52.

Prawo stanowe pozwalające na takie dopłaty wygasa dopiero w 2023 r., ale możemy założyć, że prawdopodobnie zostanie przedłużone.

RJ