----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Kolejna runda wypłat z tytułu ulg podatkowych na dzieci już za kilka dni wpłynie na konta dziesiątek milionów Amerykanów.

Według IRS trzecia partia miesięcznych czeków ma zostać wysłana w dniu 15 września. Płatności są wypłacane co miesiąc kwalifikującym się podatnikom. Do płatności w wysokości do 300 dolarów miesięcznie na każde dziecko w wieku do 5 lat i 250 dolarów na dziecko w wieku od 6 do 17 lat, kwalifikuje się według IRS ponad 30 milionów gospodarstw domowych. Łącznie podatnicy mogą otrzymać do 3,600 dolarów na dziecko w wieku 5 lat i młodsze oraz do 3,000 dolarów na każde dziecko w wieku od 6 do 17 lat. Status płatności można sprawdzić na stronie: https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal

Osoby, którym przysługuje kredyt podatkowy na dzieci, ale nigdy nie otrzymały płatności, powinny dokładnie sprawdzić, czy ich adres oraz informacje o koncie bankowym podane w rozliczeniach podatkowych są prawidłowe. W niektórych przypadkach podatnicy, którzy uważają, że kwalifikują się do otrzymania płatności, mogą na stronie internetowej IRS znaleźć informację „pending”. Oznacza to, że IRS nadal sprawdza kwalifikowalność konta, a podatnik nie otrzyma czeku, dopóki agencja nie potwierdzi, że się kwalifikuje.

Większość gospodarstw domowych nie musi nic robić, aby uzyskać comiesięczne płatności, pod warunkiem, że złożyły już zeznania podatkowe za rok 2019 lub 2020 (i zostały one już przetworzone przez IRS) i ubiegały się o ulgę podatkową na dziecko lub przesłały swoje informacje za pośrednictwem aplikacji IRS dla osób, które nie składają zeznań podatkowych. W dalszym ciągu można to zrobić na stronie: https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool

Portal IRS może być również wykorzystany do zmiany adresu, aktualizacji informacji o koncie bankowym w celu dokonania wpłaty bezpośredniej oraz przeglądania historii płatności.

jm