----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

12 lipca 2021

Udostępnij znajomym:

Chicagowski Departament Policji skoncentruje się na zatrudnianiu do służby osób o kolorze skóry innym niż biały. Ma to z jednej strony podkreślać wielokulturowy charakter miasta, z drugiej jest odpowiedzią na raport oblikowany przez Biuro Inspektora Generalnego. Wynika z niego, że dotychczas zatrudnienie w chicagowskiej policji znajdowały głównie osoby białe, a sam proces rekrutacji pozostawiał wiele do życzenia - powinien być zmodernizowany i lepiej dostosowany do aktualnych potrzeb rynkowych.   

W raporcie przeanalizowano m.in. okres rządów burmistrza Rahma Emanuela w latach 2016-2018. To w tym czasie nastąpił wzrost zatrudnienia w chicagowskiej policji, a pracę znajdowali głównie biali. Na początku przeprowadzanego wówczas wstępnego procesu aplikacyjnego 37% kandydatów do departamentu było czarnoskórych, ale finalnie tylko 18% skierowano do akademii policyjnej – byli to Afroamerykanie. Podobny odsyp dotyczył Latynosów – z 42% osób zgłoszonych, finalnie do akademii dostało się 29%. Biali stanowili największych odsetek osób rozpoczynających przygodę w akademii – 34%.

W raporcie szczegółowo wskazano etapy, które każdy z przyszłych mundurowych musiał zaliczyć - test pisemny, dwa testy sprawności fizycznej, test narkotykowy, egzamin psychologiczny, a także czysty życiorys. Cały proces trwa 18 miesięcy i kończy się aplikacją do akademii policyjnej. Większość kandydatów oblewa test pisemny, a także próbę sprawności fizycznej. Afroamerykanie – kobiety i mężczyźni mają najwyższe wskaźniki niezdanych egzaminów niemal na każdym etapie – ponad 60% z nich nie zdało egzaminu pisemnego, niemal 50% nie przeszło ze względu na kryminalną przeszłość, a około 60% poległo na teście sprawności fizycznej.

Urzędnicy odpowiedzialni za przygotowanie raportu stwierdzili, że miejskie władze i Chicagowski Departament Policji powinny dokonać ponownej oceny swoich praktyk zatrudniania, aby sprecyzować pierwotny cel, jakim jest poszukiwanie kandydatów „odzwierciedlających szerokie przekroje społeczne”. Przedstawiciele CPD odpowiedzieli na raport. Stwierdzili, że już są prowadzone prace nad dekretem, który ma usprawnić proces rekrutacji do jednostki, co wiąże się prawdopodobnie ze zmianą wymogów formalnych. Szczegóły mają być znane za kilka miesięcy.

fk

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----