----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczne spadki liczby zapisów, wyników w nauce i prawdopodobieństwa ukończenia szkoły średniej na czas – wynika z najnowszego raportu opracowanego przez Illinois State Board of Education.

Report card to doroczny raport, który monitoruje postępy stanu, każdej szkoły i dystryktu w zakresie wielu czynników edukacyjnych.

Pozytywną informacją jest fakt, iż więcej niż kiedykolwiek uczniów z Illinois przygotowuje się do rozpoczęcia studiów i kariery zawodowej, podczas gdy szkoły lepiej radzą sobie z zatrzymywaniem w pracy doświadczonych nauczycieli.

Mniej zapisów

Według raportu, który obejmuje rok akademicki 2020-2021, całkowita liczba uczniów w klasach K-12 spadła o 3.6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli o około 70,000 uczniów i wynosi obecnie prawie 1.89 miliona. Urzędnicy stanowi poinformowali, że ostatnie trendy przewidywały spadek o 1.1 procent, co oznacza, że dodatkowe 2.5 procent można przypisać pandemii.

Największe spadki zapisów odnotowano w przedszkolach (pre-K mniej o 17%) i zerówkach (Kindergarten – mniej o 8%).

91

Więcej nieobecności

Raport pokazuje również niepokojący wzrost opuszczanych zajęć szkolnych od początku pandemii. Więcej niż jeden na pięciu uczniów, czyli 22.8 procent, opuścił 10 procent lub więcej wszystkich dni szkolnych w roku. To wzrost w porównaniu z 13.4% w 2019 r., ostatnim pełnym roku przed pandemią.

Urzędnicy zwracają jednak uwagę, że dane z 2021 roku mogą być niewiarygodne ze względu na naukę na odległość, gdzie dokładne policzenie frekwencji może być bardziej skomplikowane.

Gorsze wyniki w nauce

Raport wykazał spadki wyników uczniów w standardowych testach, chociaż liczby oparte są na wstępnych danych, jako że jesienią dano szkołom możliwość przeprowadzenia tych testów. Pełne wyniki zostaną opublikowane wiosną przyszłego roku.

Wszyscy uczniowie w klasach 3-8 biorą udział w tzw. Illinois Assessment of Readiness (IAR), które obejmują naukę języka angielskiego i znajomość matematyki. Uczniowie szkół średnich są sprawdzani w 11 klasie poprzez zdanie egzaminu SAT.

Wstępne wyniki pokazały, że mniej uczniów spełniało standardy na poziomie klasy w porównaniu z 2019 r., co było widoczne zwłaszcza wśród młodszych dzieci, które mogli mieć większe trudności z nauką na odległość.

Liczba uczniów spełniających standardy na poziomie klasy spadła o 17.8 procent w matematyce i 16.6 procent w sztuce języka angielskiego, przy czym największy spadek zaobserwowano wśród uczących się dopiero języka angielskiego i uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Illinois otrzymało prawie 8 miliardów dolarów z federalnego funduszu pomocy w związku z pandemią, aby usunąć luki wynikające ze zdalnego uczenia się. Dziewięćdziesiąt procent tych pieniędzy zostało wpłaconych bezpośrednio dystryktom szkolnym, które zdecydują na poziomie lokalnym, jak je wydać. ISBE przeznaczyło pozostałe 10 procent na takie rzeczy, jak wzmocnienie specjalnych usług edukacyjnych, walkę z przepaścią cyfrową oraz usługi w zakresie zdrowia psychicznego dla uczniów i nauczycieli.

jm